Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,

ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa

tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10


adres do korespondencji:

ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek


NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł