Mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent!

Akredytacja POZ - poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń

Pobierz BEZPŁATNE szkolenie online
  1. Program Akredytacji POZ - główne założenia.
  2. Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji POZ.
  3. Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji POZ.
  4. Problemy i błędy w procesie przygotowania do akredytacji POZ.
  5. Przegląd akredytacyjny - kryteria i zasady oceny POZ.

Skorzystałeś z dodatkowej rekrutacji do programu?

To szkolenie jest dla Ciebie!


Pobierz BEZPŁATNE szkolenie online

Większa stawka kapitacyjna z NFZ to znacząca korzyść wynikająca z uzyskania akredytacji ministra zdrowia dla placówki podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Zdobycie takiego dokumentu, który obowiązuje przez 3 lata, potwierdza wdrożenie w placówce POZ określonych standardów, stworzenie własnego systemu zarządzania jakością oraz wdrożenie go i nadzorowanie przez osobę lub zespół ds. jakości (akredytacji). Zapoznaj się z problematyką akredytacji POZ oraz z organizacją prac podczas przygotowania POZ do procesu akredytacji.

Dopiero ponad 200 POZ przeszło pozytywnie proces akredytacji i uzyskało status POZ akredytowanego przez ministra zdrowia.

Szkolenie przygotował i poprowadził Dariusz Chmielewski, MBA - prezes zarządu D&G Consulting Sp. z o.o., praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20-letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), jak i w firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Kierownik projektów dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji ministra zdrowia.

*Wiem, że raz w tygodniu będę otrzymywać bezpłatny newsletter Stomatologia w Praktyce News z aktualnościami prawnymi i poradami dla lekarzy dentystów.

Wypełnij formularz aby otrzymać dostęp do szkolenia!








Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.