Tematy wykładów

Akta osobowe i RODO w kadrach

Praktyka stosowania i zmiany 2019

Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR

Wykup dostęp

Certyfikowana konferencja online dla działów kadrowo-płacowych.

Czas trwania

13 godzin wykładów

Termin rozpoczęcia

W dowolnie wybranym momencie

Poziom zaawansowania

Średni

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji online?

Dzięki wykładom poznasz

Praktyczne ujęcie najnowszych przepisów prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

Np. dotyczące PPK wywołują mnóstwo wątpliwości wśród specjalistów ds. kadr i płac – bądź na bieżąco dowiedz się jak się przygotować do wdrożenia

Już teraz nowe przepisy

Jak stosować w praktyce zmieniające się regulacje prawne dotyczące, RODO, dokumentacji pracowniczej, grafików czasu pracy

Dowiesz się

Wykup dostęp

5 korzyści dla uczestników konferencji online

 1. Oszczędzasz czas - oglądasz wykłady na swoim komputerze wtedy, kiedy masz czas nie musisz go tracić na dojazd
 2. Oszczędzasz pieniądze – konferencję online możesz udostępnić swoim koleżankom i kolegom
 3. Zyskujesz pewność, że wykonujesz swoją pracę bezbłędnie, zgodnie z obowiązującym prawem
 4. Zdobywasz cenną wiedzę i rozwijasz swoje kompetencje zawodowe
 5. Materiały merytoryczne - otrzymasz prezentacje konferencyjne, które mogą być pomocne na szkoleniach dla pracowników
Wykup dostęp

Przyjazna platforma szkoleniowa

Najlepsi eksperci prawa pracy, ubezpieczeń i wynagrodzeń od 10 lat dzielą się swoją wiedzą podczas konferencji Ogólnopolskie Forum Kadry Płace HR

Wygodna formuła konferencji online - dostęp do wykładów w dowolnym miejscu i czasie

Gwarancja zawartości merytoryczne -patronat Portalu Kadrowego

Wykłady XX Ogólnopolskiego Forum Kadry Płace HR

Z wykładu dowiesz się m.in.:

PPK już od lipca 2019 r. Jak się przygotować do opłacania składek?

Wykład prowadzi:

dr Antoni Kolek

 • W jakich terminach przepisy o PPK zaczną być stosowane do poszczególnych pracodawców?
 • Kiedy podmiot zatrudniający może zostać zwolniony z obowiązku tworzenia PPK?
 • W jaki sposób przygotować się do wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK?
 • Na czym polega porozumienie ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych w zakresie wyboru usługodawcy w PPK?
 • W jakich terminach należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?
 • Jakie postanowienia powinny zawierać umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK?
 • Ile wynoszą wpłaty podstawowe oraz dodatkowe na PPK i w jaki sposób można je różnicować?
 • Jak przebiega procedura tzw. wypłaty transferowej w przypadku zatrudnienia nowego pracownika?

Bonusy, premie dla pracowników i osób współpracujących. Samochody dla pracowników, zleceniobiorców – konsekwencje PIT

Z wykładu dowiesz się m.in.:

 • Czym są źródła przychodu w rozumieniu przepisów o PIT?
 • W jaki sposób rozróżnienie w zakresie źródeł przychodu wpływa na sposób ich opodatkowania?
 • Jakie problemy praktyczne w zakresie PIT wiążą się z zakończeniem zatrudnienia w ramach umowy o pracę i rozpoczęciem współpracy z dotychczasowym pracodawcą w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?
 • Czy udostępnienie menedżerowi narzędzi (np. telefonu, laptopa, samochodu) w celach związanych z realizacją zadań wynikających z wykonywanej umowy generuje u niego przychód podatkowy?
 • Jak ustala się wartość nieodpłatnego świadczenia w przypadku udostępnienia samochodu służbowego pracownikowi?
 • W jaki sposób organy podatkowe i sądy odnoszą się do kwestii ujęcia w kwocie ryczałtu kosztów eksploatacji samochodu?
 • Czy udział w imprezie integracyjnej powoduje powstanie przychodu?
 • Dlaczego organizacja konkursu dla pracowników jest niekorzystna podatkowo?

Wykład prowadzi:

Samir Kayyali

Najnowsze zmiany w dokumentach przekazywanych do ZUS – nowe formularze, modyfikacje dotychczasowych

Wykład prowadzi: prowadzi:

Andrzej Radzisław

Z wykładu dowiesz się m.in.:

 • Nowy dokument ZUS RPA – kiedy i jakie dane płatnicy powinni w nim wykazywać?
 • Jakie warunki wiążą się od 2019 r. z dobrowolnym skróceniem okresu przechowywania akt osobowych?
 • Za kogo może być złożony raport informacyjny (ZUS RIA) i jakie zawiera on elementy?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy składającym raport informacyjny za pracownika przy jego wyrejestrowywaniu (po dniu złożenia oświadczenia)?
 • Co w sytuacji, gdy raport informacyjny składany jest za zleceniobiorcę?
 • Jakie obowiązki informacyjne ciążą na ZUS w razie złożenia raportu informacyjnego?
 • Co uległo zmianie w dotychczas stosowanych dokumentach ubezpieczeniowych (m.in. ZUS ZWUA, ZUS DRA)?

Najciekawsze orzeczenia i interpretacje urzędowe kadrowo-płacowe za ostatni rok – podsumowanie

Z wykładu dowiesz się m.in.:

 • Jak Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej sprecyzowało obowiązki pracodawców w zakresie obowiązku przekazywania informacji o okresie przechowywania akt osobowych?
 • Czy resort pracy oraz GIP dopuszczają możliwość prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w formie papierowej, a w części – elektronicznej?
 • W jaki sposób Ministerstwo Cyfryzacji oceniło możliwość przetwarzania danych przez pracodawcę danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych po rozwiązaniu umowy w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami?

Wykład prowadzi:

Renata Majewska

Problemy z ustalaniem okresu zasiłkowego – jak obliczać dochód przy długotrwałym zwolnieniu z przerwą

Z wykładu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest okres zasiłkowy i w jaki sposób jest on ustalany?
 • Jakie okresy podlegają wliczeniu do okresu zasiłkowego?
 • Co należy rozumieć przez niemożność wykonywania pracy (jakie przykładowe okresy z tym związane podlegają wliczeniu do okresu zasiłkowego)?
 • Jakie są limity wypłaty świadczeń chorobowych?
 • Jak ustalać okres zasiłkowy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej różnymi chorobami?
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – z jakiego okresu i w jaki sposób jest ustalana?
 • W jaki sposób dokonuje się uzupełnienia wynagrodzenia miesięcznego przy ustalaniu podstawy wymiaru?
 • Które składniki wynagrodzenia podlegają uwzględnieniu w podstawie zasiłkowej i w jaki sposób?
 • Jakie składniki pomijamy przy ustalaniu podstawy?

Wykład prowadzi:

Agnieszka Głuszko

Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach wprowadzonych w 2019 roku. Jaka jest różnica między rozkładem a ewidencją?

Z wykładu dowiesz się m.in.:

 • Co w praktyce oznacza, że ewidencja czasu pracy powinna być indywidualna i prowadzona osobno dla każdego pracownika?
 • Ile wynosi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy, według nowych zasad? Jak ustalać okres przechowywania dokumentacji pracowników, w stosunku do których stosuje się zasady dotychczasowe?
 • Jakie elementy składają się na dokumentację związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy po zmianach wprowadzonych w styczniu 2019 r.?
 • Czy w ramach dokumentacji ewidencyjnej należy zamieszczać rozkłady czasu pracy?
 • Jakie nowe dane wykazujemy w ewidencji czasu pracy od 2019 r.?
 • Jak zapisywać w karcie ewidencji np. okresy przerw niewliczanych do czasu pracy?
 • Jakie wnioski pracownika należy dołączać, zgodnie z nowymi przepisami, do dokumentacji ewidencyjnej?
 • Czy po zmianach wprowadzonych w 2019 r. książki (zeszyty) wyjść prywatnych nadal mogą być prowadzone?
 • Kiedy i pod jakimi warunkami listy obecności mogą spełniać rolę ewidencji czasu pracy?

Wykład prowadzi:

Szymon Sokolik

Rewolucja w egzekucji z umów zleceń od 1 stycznia 2019 r.

Z wykładu dowiesz się m.in.:

 • W ramach jakich trybów możliwe jest prowadzenie egzekucji z umów cywilnoprawnych?
 • Czy wystarczy jedno zajęcie, jeżeli umowa zlecenia jest odnawiana co miesiąc?
 • Według jakich zasad wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega ochronie przed potrąceniami po zmianach wprowadzonych w 2019 r.?
 • Co to znaczy, że wynagrodzenie wypłacane jest periodycznie?
 • Jakie w praktyce występują interpretacje dotyczące sposobu ustalania kwoty wolniej od potrąceń?

Wykład prowadzi:

Renata Majewska

 • Na czym polega podróż służbowa, jakie elementy składają się na pojęcie delegacji?
 • Czym się różni delegacja od oddelegowania?
 • Na jakich zasadach diety i inne koszty delegacji podlegają zwolnieniom PIT i od składek ZUS?
 • Kiedy stosuje się zwolnienie w odniesieniu do osób niebędących pracownikami?
 • Jakie świadczenia mogą być uznane za przychód pracownika w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r.?
 • Jakie skutki w zakresie ryczałtu noclegowego kierowców przyniósł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r.?
 • Na czym polega zwrot innych dodatkowych wydatków w podróży służbowej?


Z wykładu dowiesz się m.in.:

Wykład prowadzi:

Paweł Ziółkowski

Podróże pracownicze w świetle interpretacji podatkowych i ZUS

 • Na jakie interpretacje związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej powinni zwrócić uwagę pracodawcy po wprowadzonych zmianach wprowadzonych w 2019 r.?
 • Co w zakresie danych osobowych pozyskiwanych m.in. w związku z prowadzoną rekrutacją zmienia tzw. ustawa wdrażająca RODO?
 • Jakich danych można żądać od kandydata do pracy i pracownika po zmianach?
 • Jak nowelizacja przepisów wpływa na treść świadectwa pracy?
 • Podania jakich danych można po zmianach żądać w zakresie kwestionariuszy osobowych?•Co tzw. ustawa wdrażająca RODO zmieniła w zakresie pozaskakiwania danych w związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS?
 • Co zmieniło się w zakresie stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowych?

Z wykładu dowiesz się m.in.:

Wykład prowadzi:

Renata Majewska

RODO w kadrach i płacach – pierwsze doświadczenia po roku, zmiany z 2019 r.

Materiały dodatkowe

3 e-booki o tematyce kadrowo-płacowej

2 plakaty tematyczne

110 wzorów dokumentów i umów kadrowych

PAKIET WIP

Już teraz kup dostęp do konferencji online i korzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

199

netto

( 244,77 ZŁ BRUTTO)

 • 9 wykładów
 • Materiały merytoryczne pdf
 • Materiały dodatkowe
 • Certyfikat uczestnictwa

Wypełnij formularz:

Łącznie do zapłaty:

(               z ł brutto )

brutto

netto

netto

Patronat merytoryczny

Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. eLerneo.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.