Aktualne przepisy

ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach do 1 kV

Zapisz się

39 min

Czas trwania

Termin rozpoczęcia

w dowolnie wybranym momencie

dla każdej osoby zajmującej się projektowaniem, wykonywaniem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych

Poziom zaawansowania

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Ze szkolenia dowiesz się:

 • Zasadach ochrony przeciwporażeniowej, które są podstawą obecnie obowiązujących przepisów i norm.
 • Rodzajach ochrony przeciwporażeniowej.
 • Stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych jako środka ochrony przy uszkodzeniu (dawniej: ochrony przed dotykiem pośrednim).
 • Układach sieci wprowadzone przez PN-IEC-60364.
 • Rozdzielaniu przewodu ochronno-neutralnego.
 • Środkach ochrony podstawowej.
 • Ochronie uzupełniającej za pomocą urządzeń różnicowoprądowych.
 • Środkach ochrony przy uszkodzeniu.
 • Ochronie za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.
 • Wymaganiach dotyczące połączeń ochronnych.
 • Zmianach wprowadzone przez PN-HD 60364-4-41:2017.
 • Zmianach w sprawdzeniach okresowych ujęte w normie PN-HD 60364-6:2016-07.
 • Stopniach ochrony przed dotknięciem części pod napięciem lub zbliżeniem się do nich, dotknięciem części w ruchu i przedostaniem się ciał stałych do wnętrza obudów, stopniach ochrony przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy.
 • Klasach ochronności urządzeń i ich oznaczenia.
Zapisz się

Dlaczego warto skorzystać z naszego szkolenia?

Opinie zaufanych ekspertów

Elastyczny dostęp

do szkoleń - w dowolnym miejscu i czasie przez 24 h

Gwarancja zawartości merytorycznej

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie krok po kroku

Poznasz aktualne przepisy i wymagania Polskich Norm dotyczących ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.


Zaktualizujesz wiedzę na temat ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-4-41.

Zapisz się na szkolenie

Wybierz swój pakiet

Wypełnij formularz:

Łącznie do zapłaty:

brutto

brutto

netto

netto

Cena kursu:

149 zł

(183.27 zł BRUTTO)

netto

Kup szkolenie

netto

Patronat medialny

Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. eLerneo.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.