Biblioteka dyrektora

Poznaj nasze propozycje dla dyrektorów i pracowników niepedagogicznych. Wybierz spośród sprawdzonych i przygotowanych przez ekspertów publikacji te, które usprawnią Twoją pracę! Im więcej zamówisz, tym większy rabat zyskasz – sprawdź szczegóły.

Zobacz książki »

poleca

Wybierz co najmniej jedną książkę

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne

Nowe wydanie bestsellerowej pozycji! Zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych... Czytaj więcej »

72,00 zł

BRUTTO

Awans zawodowy od września 2020
Poradnik dyrektora

Publikacja ma na celu ułatwić realizację zadań związanych z zapewnieniem nauczycielom możliwości zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Autorzy szczegółowo omówili każdy krok postępowania dyrektora szkoły i placówki... Czytaj więcej »

56,90 zł

BRUTTO

Czas pracy nauczycieli
od stycznia 2021 r.


Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z czasem pracy nauczycieli! W publikacji uwzględniono także szczególne rozwiązania stosowane w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uzupełnieniem są propozycje wzorów dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy. Czytaj więcej »

56,90 zł

BRUTTO

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku

Omówienie zadań i podstaw prawnych zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentacja prowadzona przez nauczycieli.... Czytaj więcej »

39,90 zł

BRUTTO

BRUTTO

79,90 zł

Zbiór przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz ich interpretacji i dokumentów szkolnych związanych z nadzorem pedagogicznym. Publikacja zawiera szczegółowo omówione przepisy oświatowe – zadania dyrektora, formy sprawowanego nadzoru, zadania organu nadzoru pedagogicznego. Ponadto książka i dodatkowo załączona płyta CD zawierają aktualne dokumenty, gotowe do wykorzystania w bieżącej pracy.. Czytaj więcej »

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu

Zbiór informacji i wskazówek, dzięki którym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się zgodnie z prawem, a każde działanie dyrektora i nauczycieli zostanie udokumentowane w odpowiedni, zgodny z przepisami sposób.... Czytaj więcej »

79,90 zł

BRUTTO

41,90 zł

BRUTTO

Kompendium wiedzy na temat zasad żywienia dzieci z alergiami i nietolerancją pokarmową uczęszczających do przedszkola. ... Czytaj więcej »

Alergie pokarmowe i zasady żywienia dzieci w przedszkolu – aspekty prawne i praktyczne

Odpowiedzialność pracownika oświaty
Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny

Każdy dyrektor powinien mieć świadomość, w jaki sposób pociągnąć pracownika oświaty do odpowiedzialności, w szczególności ... Czytaj więcej »

69,90 zł

BRUTTO

Organizer awansującego się nauczyciela

Organizer awansującego się nauczyciela to praktyczne narzędzie wspierające nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Publikacja to nie tylko wygodny organizer! Czytaj więcej »

62,90 zł

BRUTTO

Twoje

zamówienie:

Wybrałeś:

Cena wybranego pakietu 12 → 1zamiast 389 złotych

Oszczędzasz x zł:

Wybierz przesyłkę*:

* Przy zamówieniu minimum 3 książek przesyłka jest darmowa.

Koszt wysyłki:

Łączna suma do zapłaty: