Tematy wykładów

Zamknięcie roku 2019

Certyfikowane szkolenie e-learningowe

Kup szkolenie

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

1

Kompleksowe omówienie zagadnienia dla różnych jednostek, w podziale na moduły


Szkolenie obejmuje 4 zagadnienia związane z zamknięciem roku. Niezależnie jaką jednostkę rozliczasz, czy prowadzisz biuro rachunkowe, znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania

2

Zamknięcie roku w księgach rachunkowych


Zapoznaj się z terminarzem prac związanych z zamknięciem roku, sprawdź, jakie masz obowiązki i jaki jest ich zakres. Podczas szkolenia online sprawdzimy:

 • jak rozliczać koszty na przełomie roku
 • jak ujmować zdarzenia po dniu bilansowym
 • jaki wybrać załącznik dla sprawozdania finansowego
 • jakie są zasady przygotowania sprawozdania finansowego w formie XML i jego składania do właściwych organów

3

Zamknięcie roku w PKPIR


Jeśli rozliczasz małą firmę, która rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przygotuj się do podsumowania PKPIR. Sprawdź, jak przeprowadzić remanent – poznaj zasady jego przeprowadzania i wpisywania do PKPIR. Podczas szkolenia online ekspert poda przykłady obliczenia kosztów i przychodów. Podpowiemy ponadto, jak wypełnić informację PIT-B.

4

Inwentaryzacja


Podczas szkolenia online poznasz terminy i zasady przeprowadzania inwentaryzacji na koniec roku. Ekspert omówi m.in. inwentaryzację zapasów i inwentaryzację środków trwałych drogą spisu z natury. Sprawdzimy, jakie są najczęstsze problemy przy potwierdzaniu salda. Poznasz też wymogi, jakie należy stosować przy inwentaryzacji drogą weryfikacji.

5

Zamknięcie roku w NGO


Poznaj specyfikę sporządzania sprawozdania przez organizacje pozarządowe. Sprawdź, czy wybrać załącznik nr 6, a może 1, jaka organizacja skorzysta z załącznika nr 4 lub nr 5. Zapoznaj się z terminarzem prac związanych z zamknięciem roku, poznaj obowiązki i ich zakres. Sprawdź, jakie są zasady przygotowania sprawozdania finansowego w formie XML i jego składania do właściwych organów po zmianach od 1 stycznia 2020 r.

Jak przebiega szkolenie?

1

Obejrzyj wideoszkolenie


Usiądź wygodnie, ponieważ przez blisko 60 minut nasz ekspert będzie wyjaśniał zmienione przepisy i wszelkie wątpliwości z tym związane. Temat jest dość obszerny, jednak – krok po kroku – poznasz każde omawiane zagadnienie. W każdej chwili możesz zatrzymać film, jak również odtworzyć ponownie, w dowolnym momencie.

2

Zapoznaj się z materiałami dydaktycznymi

Każde szkolenie, wykład czy warsztaty wymagają wzbogacenia o materiał „pisany”. Nasz ekspert przygotowując się do wykładu opracował wszystkie zagadnienia w formie prezentacji PowerPoint. W każdej chwili możesz do nich zajrzeć, wydrukować, jak również umieścić własne notatki.


To jeszcze nie wszystko. Wzbogacamy tematykę szkolenia o dodatkowe materiały pomocnicze w postaci e-booków i e-informatorów.

3

Nie bój się pytać


Kto pyta, nie błądzi – jak mówi przysłowie. W trakcie szkolenia stacjonarnego zawsze możesz zwrócić się z pytaniem do prowadzącego. My też dajemy Ci taką możliwość! Każdy z uczestników szkolenia może zadać prowadzącemu aż 2 pytania dotyczące omawianej tematyki.

4

Sprawdź swoją wiedzę


Otrzymałeś już komplet materiałów dydaktycznych: wideoszkolenie, prezentację, e-booki, wzory dokumentów i kalkulatory. Teraz czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy. Gotowy? Odpowiedz na kilka pytań i poznaj wynik oraz prawidłowe odpowiedzi. Jeśli się nie uda, powtórz materiał i sprawdź swoją wiedzę jeszcze raz.

5

Odbierz certyfikat ukończenia szkolenia


Teraz możesz być już z siebie dumny. Poznałeś nowe przepisy, wiesz jak je stosować w praktyce. Możesz bez ograniczeń korzystać z otrzymanych materiałów.

Czas na zapoznanie się z materiałem

6 godzin

Termin rozpoczęcia

W dowolnie wybranym momencie

Poziom zaawansowania

Średni

Wideoszkolenie –

180 min. (4 x 45 min.)

Materiały edukacyjne –

100 min. (4 x 25 min.)

Rozwiązanie testu –

 40 min. (4 x 10 min.)

Analiza wyników i odpowiedzi – 

40 min (4 x 10 min)

5 korzyści dla uczestników szkolenia online

 1. Dokładne wyjaśnienie zmian oraz konkretne wskazówki, jak powinieneś stosować zmienione przepisy w praktyce
 2. Szczegółowe informacje, w jakich przypadkach możesz narazić się na kary finansowe
 3. Wygodna forma szkolenia sprawia, że możesz je odbyć w dowolnym czasie i miejscu – to Ty decydujesz jaki wybrać moment, dzięki czemu dokładnie przyswoisz wiedzę; w każdej chwili możesz odtworzyć szkolenie ponownie lub wrócić do zagadnienia, które sprawiło Ci więcej trudności
 4. Otrzymujesz szkolenie w kilku formach: szkolenie wideo, prezentacja powerpoint oraz test ze wskazaniem poprawnych rozwiązań oraz komentarzem eksperta, który pozwoli Ci sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś wszystkie omawiane zagadnienia
 5. Gwarancja jakości - szkolenie organizuje Portal FK, serwis który od 17 lat dostarcza najlepszych rozwiązań księgowym z zakresu Podatków, Rachunkowości, Płac i ZUS, zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego; po zakończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności
Kup szkolenie

Dlaczego my?

Opieka mentora/wykładowcy w trakcie szkolenia

dostęp do szkoleń w dowolnym miejscu i czasie

Gwarancja zawartości merytorycznej -patronat Portalu FK

10 najważniejszych zagadnień, które

omówimy szczegółowo podczas

każdego etapu szkolenia

 1. Cele inwentaryzacji
 2. Podstawy prawne
 3. Kiedy przeprowadzamy inwentaryzację
 4. Metody inwentaryzacji
 5. Etapy inwentaryzacji
 6. Dokumentacja inwentaryzacyjna
 7. Etapy inwentaryzacji
 8. Omówienie poszczególnych wzorów dokumentów
 9. Przebieg spisu z natury
 10. Ustalenie, weryfikacja, rozliczenie

Inwentaryzacja

Zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe – zamkniecie roku

 1. Struktura rocznego sprawozdania finansowego
 2. „Rodzaje” jednostek według ustawy o rachunkowości
 3. Zakres prac
 4. Wycena aktywów i pasywów
 5. Problemy wyceny i prezentacji
 6. E-sprawozdanie
 7. Struktury danych
 8. Sprawozdania finansowe zgodnie z MSR
 9. Zatwierdzenie sprawozdania
 10. Publikacja i badanie sprawozdania

Zamknięcie roku w PKPIR

 1. Spis z natury – na czym polega
 2. Spis z natury – niezbędne dane
 3. Środki trwałe i wyposażenie
 4. Wycena spisanych składników majątku
 5. Ujęcie wartości w PKPIR
 6. Ustalenie dochodu
 7. Podsumowanie księgi
 8. Roczne informacje składane do urzędów oraz zeznania roczne
 9. PIT-11 dla pracownika
 10. Zaliczki na podatek dochodowy

Zamknięcie roku w NGO

 1. Struktura rocznego sprawozdania finansowego
 2. Inwentaryzacja
 3. Analiza kompletności i zgodności zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości
 4. Poprawienie zapisów błędnych
 5. Dokonanie i ujęcie skutków wyceny bilansowej aktywów i pasywów
 6. Przeliczenie walut obcych oraz ustalenie różnic kursowych
 7. Księgowe ustalenie wyniku finansowego
 8. Uproszczenia dla małych jednostek dostępne też dla NGO
 9. Problemy prezentacji
 10. E-sprawozdanie

Zawartość e-kursu

40 zagadnień tematycznych

Wideoszkolenie oraz materiały dydaktyczne

Omówienie zagadnień na przykładach

Test sprawdzający ze wskazaniem poprawnych odpowiedzi i podstawy prawnej

Ćwiczenia weryfikujące wiedzę

Możliwość zadania 2 pytań ekspertowi

Wsparcie merytoryczne

Materiały dodatkowe


Imienny certyfikat

Potwierdzenie zdobytych umiejętności

Wskazówki, jak stosować zmienione przepisy w praktyce

E-booki, e-informatory

Kup szkolenie

Kup szkolenie

121

netto

( 148,83 ZŁ BRUTTO)

 • 40 zagadnień tematycznych
 • Zestaw materiałów edukacyjnych
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Możliwość indywidualnych konsultacji e-mailowych z ekspertem
 • Teczka szkoleniowa

Wypełnij formularz:

Łącznie do zapłaty:

(   zł  brutto  )

brutto

netto

netto

Patronat merytoryczny

Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. eLerneo.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.