Czy dane osobowe są odporne na COVID-19?

Zapisz się »

Bezpłatne webinarium

30 listopada,

10.00 - 11.15

Partner webinarium

Wystąpienie eksperta w czasie rzeczywistym z możliwością zadania pytania za pośrednictwem czatu

Webinar składa się z 45-minutowej prelekcji eksperta oraz 15-minutowej sesji odpowiedzi na pytania uczestników zadane w czasie prezentacji.

Gwarancja jakości merytorycznej

Zamów e-kurs bez stawki VAT dla placówek edukacyjnych!

Telefonicznie (22) 518 28 25 lub napisz e-mail: zamowienia@elerneo.pl.

HASŁO: OŚWIATA10

RABAT 10% do 31.07.2019


Zakres webinarium:

Webinar będzie poświęcony omówieniu zadań pracodawców w warunkach trwającej epidemii wirusa SARS-CoV2 i aktualnym wątpliwościom z tym związanym. Omówione zostaną zarówno podstawy prawne jak i stanowiska organów nadzorczych. Przedstawione zostaną wskazówki, jak przygotować procedury postępowania na wypadek wykrycia koronawirusa w firmie. Temat zostanie omówiony z perspektywy prawa pracy, bezpieczeństwa danych i wymogów sanitarnych.

Nasi eksperci odpowiedzą na pytania:

 1. Jaka jest podstawa prawna wprowadzanych ograniczeń i obostrzeń?
 2. Jakie są obowiązki Sanepidu?
 3. Co może, a co musi pracodawca?
 4. Czy można pytać pracowników o stan zdrowia ich samych i ich rodzin oraz mierzyć temperaturę ciała?
 5. Czy można pracownika wysłać na badania?
 6. Co robić po wykryciu zakażenia w firmie?
 7. Czy można ujawnić dane zakażonego pracownika?
 8. Jak zorganizować szkolenie czy konferencję w żółtej i czerwonej strefie?
 9. I co najważniejsze, gdzie szukać informacji na ten temat.

Zamów e-kurs bez stawki VAT dla placówek edukacyjnych!

Telefonicznie (22) 518 28 25 lub napisz e-mail: zamowienia@elerneo.pl.

HASŁO: OŚWIATA10

RABAT 10% do 31.07.2019


Zamów e-kurs bez stawki VAT dla placówek edukacyjnych!

Telefonicznie (22) 518 28 25 lub napisz e-mail: zamowienia@elerneo.pl.

Webinar: program spotkania

 1. Funkcjonowanie nomenklatury scalonej (CN) i PKWiU (2015),
 2. Przypisywanie danych z CN i załącznika numer 15 do ustawy VAT do JPK_VAT,
 3. Podmioty powiązane kapitałowo świadczące usługi niematerialne – podwójne oznaczenia typ dokumentu i GTU (grupy towarów i usług),
 4. Klasyfikacja GTU_01 – napoje alkoholowe,
 5. Klasyfikacja GTU_02 – benzyny, oleje, gaz płynny, paliwa ciekłe, biopaliwa
 6. Klasyfikacja GTU_03 – oleje opałowe, oleje smarowe, smary plastyczne, oleje i preparaty smarowe,
 7. Klasyfikacja GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów,
 8. Klasyfikacja GTU_05 – odpady zgodnie z załącznikiem numer 15 do ustawy VAT
 9. Klasyfikacja GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich,
 10. Klasyfikacja GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe,
 11. Klasyfikacja GTU_08 – metale szlachetne i nieszlachetne,
 12. Klasyfikacja GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,
 13. Klasyfikacja GTU_10 – budynki, budowle i grunty
 14. Klasyfikacja GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów
 15. Klasyfikacja GTU_12 – usługi niematerialne,
 16. Klasyfikacja GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Już teraz GRATIS dla wszystkich kursantów !


E-book: Placówki oświatowe w obliczu pandemii Koronawirusa.


O czym przeczytasz?

1. Nowa specustawa w sprawie koronawirusa – co oznacza dla dyrektora.

2. MEN zamyka szkoły na dwa tygodnie.

3. Czy koronawirus pozbawi nauczycieli wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

Jak poprawnie wypełniać dokumenty w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego?

Michał Kowalski

 • Konsultacje z innymi organami w toku oceny pracy
 • Karta oceny pracy
 • Odwołanie i odpowiedź na odwołanie od oceny pracy
 • Wypełnianie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Weryfikacja wniosku o podjęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu

Czas trwania: 100 minut,

Zawartość lekcji: praktyka - lekcja video, teoria - część opisowa, ćwiczenia, quiz, materiały w PDF po pobrania.

Warsztaty praktyczne

Anna Trochimiuk i Michał Kowalski

 • Studia przypadków na podstawie prawdziwych sytuacji z praktyki szkolnej
 • Formuła pytania i odpowiedzi ekspertów Prawa oświatowego
 • Quiz podsumowujący wiedzę

Czas trwania: 60 minut,

Zawartość lekcji: praktyka - lekcja video, quiz, materiały w PDF po pobrania.

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Partner zarządzający w Omni Modo sp. z o.o. Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Instytut Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z wyróżnieniem aplikację rzecznika patentowego. Zajmuje się ochroną danych osobowych, prawem własności przemysłowej, szczególnie prawem znaków towarowych, zagadnieniami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa nowych technologii. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Autor licznych publikacji oraz książek, w tym m.in. „RODO w 15 krokach – Praktyczny Poradnik dla Przedsiębiorców”, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” Współtwórca największego portalu o ochronie danych osobowych, www.gdpr.pl. Szkoleniowiec, audytor, prelegent na licznych konferencjach, występujący jako ekspert z zakresu ochrony danych w mediach. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz:

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”. Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono). W kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych.

Webinar dostępny jest na przyjaznej platformie szkoleniowej

Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę wysyłany emailowo

Transmisja wykładu w czasie rzeczywistym z możliwością zadania pytania na czacie naszemu ekspertowi.

Gwarancja zawartości merytorycznej

Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu!

Czy dane osobowe są odporne na COVID-19?

Zapisz się »
* Pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkowe

Akademia Wiedza i Praktyka

Kontakt do organizatora:

Email: szkolenia@wip.pl

Telefon: +48 224-294-340

Patronat:

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.