NAJNOWSZY NUMER, ZA DARMO!

Poznaj najnowsze informacje

o przygotowywanych i wchodzących zmianach przepisów prawa pracy

Kliknij, aby go otrzymać »

W TYM MIESIĄCU POZOSTAŁO

TESTOWYCH EGZEMPLARZY

NARESZCIE!

Nareszcie zyskasz pewność, że Twoja dokumentacja kadrowa jest prawidłowo prowadzona. Otrzymasz 110 dokumentów kadrowych, za darmo, do pobrania w formacie pdf. aktualnych w 2020 roku

110 wzorów dokumentów kadrowych

i umów pracowniczych 2020 w jednym miejscu! Teraz z praktyczną wyszukiwarką!

Płyta „Wzory dokumentów kadrowych i umów pracowniczych, regulaminy” zawiera ponad 100 najpotrzebniejszych dokumentów kadrowych

dotyczących nie tylko prawa pracy, ale także szeroko rozumianego HR.

Ta płyta to ważna pomoc dla służb kadrowych, a także oszczędza

czas spędzony na samodzielne sporządzanie dokumentów.

Płyta „Wzory dokumentów kadrowych i umów pracowniczych, regulaminy” zawiera m.in.:

Umowa o pracę

Arkusz zakresu obowiązków

Umowa o pracę


Dokumentacja związana z przyjęciem pracownika do pracy

Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

List motywacyjny

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Pisemna informacja dla pracowników u pracodawców zatrudniających najmniej 20

Pisemna informacja pracowników poniżej 20

Skierowanie na badanie wstępne

Zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia

Oświadczenie pracownika rodzica w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich


Zmiany umowy o pracę

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Wypowiedzenie warunków o pracę


Inne dokumenty związane z zatrudnianiem

Kontrola zwolnień protokół

List gratulacyjny

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Urlopy pracownicze

Odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie z bezpłatnego

Wniosek o przesunięcie terminu urlopu

Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o urlop na żądanie

Wniosek o urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu z powodu pobytu matki dziecka w szpitalu

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu w przypadku podjęcia przez nieubezpieczoną matkę dziecka zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru czasu pracy

Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu

Informacja o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego

Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem/dziećmi przez nieubezpieczoną matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Wniosek o urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny z powodu zgonu matki dziecka/dzieci

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy

Wniosek o część urlopu rodzicielskiego

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem

Wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Wniosek o urlop ojcowski (całości lub części)

Wniosek matki dziecka, legitymującej się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji o rezygnację z urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi-ojcu

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego

Wniosek o urlop rodzicielski (składany przez pracownicę - matkę po porodzie)

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi-ojcu

Wniosek ojca dziecka o urlop macierzyński, z którego zrezygnowała matka dziecka


Listy referencyjne

List referencyjny działu personalnego 

List referencyjny przełożonego 

Opinia 

Referencje promotora pracownika naukowego 


Odpowiedzi na oferty pracy 

Dosłanie dodatkowych 

Odmowa 

Rozwiązanie umowy o pracę

Apelacja

Oferta pracownika

Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę

Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych

Porozumienie w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie umowy o pracę ze skróceniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy za porozumieniem

Świadectwo pracy

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

Zawiadomienie o przyznaniu rodzinie odprawy

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych


Umowy z pracownikami

Odstąpienie od wspólnej odpowiedzialności

Oświadczenie kasjera o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Umowa o wspólnej odpowiedzialności

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego

Zgoda pracownika wspólnie odpowiedzialnego


Kary

Odpowiedz na sprzeciw

Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary

Wezwanie

Wymierzenie kary porządkowej nagana upomnienie

Wymierzenie kary porządkowej kara pieniężna


Ewidencja pracownicza

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy

Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego

Upoważnienia

Odwołanie upoważnienia

Upoważnienie

Upoważnienie do obciążenia rachunku

Upoważnienie saldo


Formularze PIP

Odpowiedz na nakaz

Prośba dotycząca terminu realizacji decyzji

Prośba o uchylenie decyzji

Ugody

Ugoda


Regulaminy

Regulamin gospodarowania

Regulamin pracy

Regulamin wynagradzania

Szymon Sokolik,

redaktor naczelny publikacji „Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce”

Drogi Czytelniku!

Jeśli:

  • jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz pracowników,
  • pracujesz w dziale księgowości lub kadr ,
  • chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie pracy,
  • chcesz znać najważniejsze projekty zmian prawa pracy, które wpływają na organizację pracy w firmie,

to nasza akcja promocyjna jest właśnie dla Ciebie.

O co chodzi? Dlaczego umożliwiamy testowanie naszego magazynu?

Już tłumaczę: „Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce” to cykliczna publikacja, w której znajdziesz newsy prawa pracy wraz z ich omówieniem. Publikacja kładzie nacisk na praktykę a nie teorię (stąd mnóstwo przykładów, wzorów, zestawień, tabel, grafików), podsuwa gotowe rozwiązania bez akademickich rozważań, pozwala szybko zastosować przepisy.


a przede wszystkim... jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje działanie w zakresie prawa pracy jest w 100% poprawne – przetestuj nasze czasopismo!

Zdaję sobie sprawę, że raczej nie pomogą w tym:

  • ani wielogodzinne – ale bardzo ogólne – szkolenia (kto ma na nie czas?),
  • ani długie na kilkaset stron opracowania, które choć szczegółowe, to jednak mało przystępne i z miesiąca na miesiąc wydające się coraz mniej aktualne.

I dlatego publikacja „Doradca kadrowego” jest zdecydowanie inna.

W publikacji nie rozwodzimy się nad ogólną „problematyką”

  • Pokazujemy praktyczne konsekwencje zmian w prawie, pułapki i nowe ukryte obowiązki pracodawcy
  • Nie unikamy tematów, których prawo jednoznacznie nie rozstrzyga – badamy, które stanowisko może być bardziej ryzykowne dla pracodawcy i wyjaśniamy dlaczego.

Pismo „Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce” da Ci dostęp:

ELETTER

“Przegląd prawa pracy”

WWW

doradcakadrowego.pl

TELEFONICZNY

dyżur eksperta

Jakie są warunki otrzymania testowego egzemplarza + CD?

  • WARUNEK NR 1:

Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej podanej poniżej.

  • WARUNEK NR 2:

Jedna osoba może zamówić wyłącznie jeden egzemplarz płyty Uwaga: od tej zasady nie ma żadnych wyjątków.


Dlaczego na próbę? Czemu postanowiliśmy rozesłać na nasz koszt jeden testowy egzemplarz najnowszego numeru każdej osobie, która trafi na tę stronę?


Oto dlaczego:

Wiemy, że każdy zakup – również ten drobny – zawsze wiąże się z podejmowaniem ryzyka przez kupującego, który może mieć wątpliwości zwłaszcza wtedy, gdy kupuje coś w Internecie: nie może dotknąć towaru, sprawdzić wartości lub ocenić jego przydatności. To ryzyko przenosimy na siebie, wysyłając testowy egzemplarz Tobie i wszystkim innym zainteresowanym. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł sam sprawdzić i surowo ocenić, czy – zgodnie z moją obietnicą – rzeczywiście ułatwi Ci pracę.

Każdy czytelnik, który po okresie testowym 14 dni zdecyduje się na prenumeratę 3 numerów czasopisma otrzyma w prezencie:

1. Po opłaceniu pierwszej faktury smartwach monitorujący tętno i puls 24h/7. Ten sprytny zegarek pomoże zadbać o zdrową sylwetkę, licząc kroki wykonane w ciągu dnia oraz spalone kalorie. Można go sprząc ze swoim telefonem, dzięki czemu jest możliwe odbieranie i odczytywanie wiadomości sms.

2. Po opłaceniu drugiej faktury bon o wartości 50 zł do ogólnopolskiej sieci drogerii.


Prenumerata obejmuje 3 numery zwykłe czasopisma.

Warunki współpracy

W ciągu 24 godzin od przyjęcia Twojego zamówienia, wysyłamy pocztą bezpłatny numer zapoznawczy. Powinien do Ciebie dotrzeć w ciągu 3-5 dni roboczych.Od momentu otrzymania przesyłki z bezpłatnym numerem zapoznawczym masz 14 dni na zapoznanie się z nim.


Jeżeli zdecydujesz się na otrzymywanie płatnych numerów, nie musisz się z nami kontaktować. Po zakończeniu okresu próbnego będziesz otrzymywał kolejne, płatne numer na wskazany adres. W takim przypadku będzie wystawiana faktura, która obejmuje 3 numery czasopisma – cena jednego numeru wynosi 49,90 zł netto, koszty pakowania i wysyłki to jednorazowa opłata za cały okres prenumeraty - 29,70 zł netto. Łączna wartość zamówienia wraz z kosztami pakowania i wysyłki wynosi 179,40 zł netto (193,75 zł brutto).