Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce zamawiającego i wykonawcy

dr Andrzela Gawrońska-Baran

dr nauk prawnych, ekspert Prawa zamówień publicznych, radca prawny, b. wiceprezes UZP

Kup teraz »

Certyfikowany kurs e-learningowy

Nie zwlekaj - zapisy trwają jeszcze

A liczba kursów w tej edycji jest ograniczona.

Liczba lekcji

11 lekcji

Termin rozpoczęcia

nabór otwarty

Poziom

Średniozaawansowany

Dlaczego warto skorzystać z kursu?

Zdążysz przygotować się do zmian!

1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać pełna komunikacja elektroniczna między wykonawcami a zamawiającymi. Obejrzyj szkolenie i zastosuj porady dr A. Gawrońskiej-Baran, a unikniesz groźby, że Twój udział w zamówieniach publicznych zostanie zablokowany.

Komunikacja elektroniczna to prawdziwa rewolucja w zamówieniach publicznych. Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in. jak zmieni się dokumentacja postępowania, kiedy dopuszczalne będą wyjątki, co z wykorzystywaniem podpisu elektronicznego.

Poznasz swoje nowe obowiązki.

a także zwiększysz komfort swojej pracy, unikniesz stresu związanego z niepewnością, jakie przepisy stosować i jak je interpretować oraz zyskasz poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowania decyzji zawodowych.

Zapewnisz ciągłość realizowanym zamówieniom,

Kup teraz »

5 korzyści dla uczestnika kursu

Jesteś zamawiającym?

Uczestnicząc w kursie dowiesz się:

 1. Od kiedy, w jakich procedurach i w jakim zakresie obowiązuje / zacznie obowiązywać komunikacja elektroniczna.
 2. Kiedy zamawiającemu wolno odstąpić od komunikacji elektronicznej.
 3. Jak działa miniPortal i jak go wykorzystywać, aby zrealizować zamówienie zgodne z Twoimi potrzebami?
 4. Jak dostosować dokumentację, aby wypełnić nowy obowiązek i jak pracować z elektronicznymi kopiami.
 5. W jaki sposób przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia, aby wykonawcy mogli sprawnie złożyć ofertą a zamawiający łatwo ją ocenić?
 1. Czy posiadanie konta ePUAP będzie niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniach po 1 stycznia 2021 r.
 2. Jak wnosić wadium w elektronicznej procedurze i kiedy domagać się jego zwrotu?
 3. Jak przygotowywać dokumenty oraz oświadczenia i ich kopie, aby skutecznie ubiegać się o publiczne zlecenia.
 4. W jakiej postaci i którym "kanałem" komunikacji elektronicznej powinieneś przekazywać poszczególne dokumenty.
 5. Jak zadbać o tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniach, w których składa się elektroniczne oferty.

Uczestnicząc w kursie dowiesz się:

Jesteś wykonawcą?

Kup teraz »

Przyjazna platforma szkoleniowa

Nasi eksperci gwarantują wysoką jakość merytoryczną

Dostęp do szkoleń w dowolnym miejscu i czasie

Imienny certyfikat na zakończenie kursu

Poznaj program szkolenia

Elektronizacja zamówień publicznych – w których postępowaniach i w jakim zakresie?

LEKCJA 1

 1. Etapy elektronizacji zamówień publicznych – od kiedy, w jakich procedurach i w jakim zakresie obowiązuje komunikacja elektroniczna w świetle obowiązujących przepisów?
 2. Jakie są dopuszczalne środki komunikacji elektronicznej?
 3. Jakie czynności, oświadczenia i dokumenty obejmuje elektroniczna komunikacja?
 4. Kiedy zamawiającemu wolno odstąpić od komunikacji elektronicznej?

MiniPortal – jak łatwo z niego korzystać?

LEKCJA 2

 1. Wymagania techniczne względem sprzętu komputerowego i oprogramowania
 2. Wymóg posiadania konta na ePUAP przez wykonawcę i skrzynki przez zamawiającego
 3. Praktyczna instrukcja działania krok po kroku − na co zwracać szczególną uwagę?
 4. Jakie są najczęściej identyfikowane problemy z korzystaniem z miniPortalu?

Komercyjne portale e-usług – o czym warto wiedzieć?

LEKCJA 3

 1. Etapy elektronizacji zamówień publicznych – od kiedy, w jakich procedurach i w jakim zakresie obowiązuje komunikacja elektroniczna w świetle obowiązujących przepisów?
 2. Jakie są dopuszczalne środki komunikacji elektronicznej?
 3. Jakie czynności, oświadczenia i dokumenty obejmuje elektroniczna komunikacja?
 4. Kiedy zamawiającemu wolno odstąpić od komunikacji elektronicznej?

LEKCJA 4

 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny – czym w istocie jest, jak go składać i jak walidować?
 2. Które dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
 3. Najczęstsze problemy praktyczne związane z podpisem, w tym:
 • czy trzeba podpisać „dokument”, ofertę w konkretnym miejscu,
 • czy można podpisać jeden plik kilkustronicowy i czy to oznacza, że całość jest podpisana?

Kwalifikowany podpis elektroniczny – praktyczne aspekty jego składania i walidacji

LEKCJA 5

 1. Jakie przepisy prawne należy mieć na uwadze?
 2. Co to jest dokument elektroniczny?
 3. Które dokumenty i oświadczenia oraz w jakiej formie i jakim „kanałem” komunikacji należy przekazywać zamawiającemu?

Dokumenty elektroniczne – o czym trzeba wiedzieć, składając je i weryfikując?

LEKCJA 6

 1. Dokumenty wydawane przez urzędy w elektronicznych postaciach
 2. Specyfika oryginałów „urzędowych” dokumentów elektronicznych
 3. Oświadczenia sporządzone w oryginale elektronicznym

Oryginalne elektroniczne dokumenty urzędowe – na co zwracać uwagę?

LEKCJA 7

 1. Elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów
 2. Poświadczanie elektronicznej kopii oświadczenia lub dokumentu za zgodność oryginałem
 3. Czy możliwe jest poświadczenie za zgodność pliku dokumentów .zip przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz dokumentów niespakowanych (ale w katalogu poświadczonym jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?

Elektroniczne kopie dokumentów – kiedy i jak je sporządzać?

LEKCJA 8

 1. Postanowienia dotyczące komunikacji elektronicznej, w tym zadawania pytań do SIWZ
 2. Miejsce i termin składania ofert, opis sposobu przygotowania oferty i formularz ofertowy

SIWZ – praktyczne wskazówki, jak ją przygotować, aby odpowiadała wymogom przepisów o elektronizacji?

LEKCJA 9

 1. „Skan” oferty – stosowne orzeczenia KIO, stanowisko UZP, praktyka
 2. Co z tajemnicą przedsiębiorstwa w ofercie?
 3. Jak wycofać i zmienić ofertę elektroniczną?
 4. Pełnomocnictwo do złożenia ofert – w jakiej formie?

Elektroniczna oferta – ważne szczegóły formalne

LEKCJA 10

 1. Wadium w formie pieniądza – czy można żądać dowodu przelewu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
 2. Sposób przekazania i forma wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz – stanowisko UZP, orzecznictwo KIO
 3. Czy i jak zwracać wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz?

Wadium w elektronicznej formie – zasady jego wnoszenia i zwrotu

LEKCJA 11

 1. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – główne regulacje prawne
 2. Za pomocą jakiego narzędzia archiwizować dokumentację i jak w praktyce to robić?
 3. Jak udostępniać dokumentację elektroniczną, w tym wykonawcom i organom kontrolnym?

Dokumentacja postępowania – archiwizacja i udostępnianie w dobie elektronizacji

Zawartość e-kursu

11 lekcji tematycznych

w postaci wideo i materiałów dodatkowych

gwarantujące przygotowanie się do elektronizacji!

Praktyczne informacje

które usystematyzują zdobywaną wiedzę

11 testów cząstkowych,

który pozwoli utrwalić wszystkie nowe informacje

Test końcowy,

Imienny certyfikat


11 prezentacji,

które będziesz mógł pobrać i w każdej chwili do nich wracać (do każdej lekcji)

Dodatkowo w pakiecie EXPERT:

Pakiet EXPERT

potwierdzający ukończenie kursu!

e-książka

„Elektronizacja zamówień publicznych”

4 plakaty

z procedurami przetargowymi

10 wzorów

dokumentów do edycji i zapisu

Zyskaj rzetelną wiedzę

11

lekcji tematycznych w ramach e-kursu

mięsięcy dostępu do kursu

12

godziny nagrań wideo

3

Centrum Obsługi Szkoleń

tel.(22) 518 29 39, e-mail: zamowienia@elerneo.pl

Zamów już teraz i otrzymaj dostęp do kursu.


Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, specjalistka ds. Prawa zamówień publicznych i autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych m.in. stała ekspertka PortalZP - Portalu Zamówienia Publiczne, prowadząca wielu szkoleń, kieruje specjalizującą się w zamówieniach publicznych Kancelarią Prawną AGB.

Oto wybrane opinie o szkoleniach prowadzonych przez dr A. Gawrońską-Baran

Świetna prezentacja tematu szkolenia. Bardzo przystępna i przemyślana forma. Zawartość merytoryczna wyczerpująca temat. SUPER SZKOLENIE!

Maria K.,

urząd miasta, woj. pomorskie

Fantastyczna prowadząca! Bardzo dobry poziom merytoryczny szkolenia.

Michał R.,

zamawiający centralny, woj. mazowieckie

Ciekawe i wartościowe szkolenie. Prowadząca o wysokim poziomie wiedzy, wyczerpująco omawia nie tylko przepisy, ale co najcenniejsze więcej uwagi poświęca ich stosowaniu w praktyce.

Joanna W.,

firma prywatna, woj. łódzkie

Nie zwlekaj - zapisy trwają jeszcze

A liczba kursów w tej edycji jest ograniczona.

Wybierz swój pakiet

Kup szkolenie:

Kup szkolenie:

Pakiet START

Pakiet EXPERT

wariant budżetowy

Wariant najkorzystniejszy – rekomendowany przez uczestników

240.00

netto

netto

390.00

( ZŁ BRUTTO)

295,20

479.70

( ZŁ BRUTTO)

490.00 zł netto

 • 11 modułów tematycznych
 • Zestaw materiałów dydaktycznych
 • Testy sprawdzające
 • Certyfikat uczestnictwa
 • e-Książka „Elektronizacja zamówień publicznych”
 • 4 plakaty z procedurami przetargowymi
 • 10 wzorów dokumentów do edycji i zapisu
 • 11 modułów tematycznych
 • Zestaw materiałów dydaktycznych
 • Testy sprawdzające
 • Certyfikat uczestnictwa
 • e-Książka „Elektronizacja zamówień publicznych”
 • 4 plakaty z procedurami przetargowymi
 • 10 wzorów dokumentów do edycji i zapisu

Dostęp wielostanowiskowy + 99zł

Zapewnij wiedzę swoim pracownikom i uzystaj dostęp do 5-ciu dodatkowych kont szkoleniowych z certyfikatami

Dostęp wielostanowiskowy + 99zł

Zapewnij wiedzę swoim pracownikom i uzystaj dostęp do 5-ciu dodatkowych kont szkoleniowych z certyfikatami

Kup szkolenie
Kup szkolenie

290.00 zł netto

(356,70 zł brutto)

(602,70 zł brutto)

Kup szkolenie:

Pakiet EXPERT

netto

390.00

479.70

zł brutto

490.00 zł netto

 • 11 modułów tematycznych
 • Zestaw materiałów dydaktycznych
 • Testy sprawdzające
 • Certyfikat uczestnictwa
 • e-Książka „Elektronizacja zamówień publicznych”
 • 4 plakaty z procedurami przetargowymi
 • 10 wzorów dokumentów do edycji i zapisu

Dostęp wielostanowiskowy + 99zł

Zapewnij wiedzę swoim pracownikom i uzystaj dostęp do 5-ciu dodatkowych kont szkoleniowych z certyfikatami

(602,70 zł brutto)

Kup szkolenie

netto

brutto

Łącznie do zapłaty:

Wypełnij formularz:

netto

(    zł brutto )

Patronat merytoryczny

Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. eLerneo.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.