Jak skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne?

Agata Hryc-Ląd

Specjalistka ds. zamówień publicznych, red. nacz. „Zamówień publicznych w orzecznictwie”

Kup teraz »

Certyfikowany kurs e-learningowy dla wykonawców

10 lekcji

Nabór otwarty

Poziom podstawowy

Dlaczego warto skorzystać z kursu?

Zamówienia publiczne to szansa na rozwój Twojego biznesu:

nowe kontrakty, nowe zlecenia, większe zyski!

aby zwiększyć szansę na wygranie przetargu!

Dowiesz się, jak tworzyć i skutecznie składać oferty,

i nie będziesz stał na straconej pozycji w negocjacjach z zamawiającym!

Poznasz wszystkie swoje prawa

Kup teraz »

5 korzyści dla uczestnika kursu

Uczestnicząc w kursie dowiesz się:

 1. Jakie są korzyści ubiegania się o zamówienia publiczne a jakie związane z tym zagrożenia?
 2. Gdzie szukać informacji o interesujących Cię zamówieniach?
 3. Co zrobić, gdy nie spełniasz warunków i wymogów zamawiającego?
 4. Jak walczyć o zmianę zapisów dokumentacji postępowania, gdy nie są dla Ciebie korzystne?
 5. O jakie dokumenty zadbać, aby skutecznie składać oferty?
Kup teraz »

Przyjazna platforma szkoleniowa

Nasi eksperci gwarantują wysoką jakość merytoryczną

Dostęp do szkoleń w dowolnym miejscu i czasie

Imienny certyfikat ukończenia kursu

Poznaj program e-kursu

Polski rynek zamówień publicznych – dlaczego warto ubiegać się o publiczne kontrakty i na co uważać?

LEKCJA 1

 1. Informacja o wielkości rynku zamówień publicznych
 2. Największe bolączki wykonawców – zagrożenia związane z zamówieniami publicznymi
 3. Charakterystyczne cechy rynku zamówień publicznych – o czym musi wiedzieć wykonawca?
 4. Sektor Małych Średnich Przedsiębiorstw – dlaczego zamówienia publiczne są korzystnie szczególnie dla MŚP?

Skąd czerpać informacje o przetargach?

LEKCJA 2

 1. Obowiązek zamawiającego publikacji ogłoszenia – w jakich publikatorach umieszczane są ogłoszenia?
 2. Obowiązujące wartości zamówień, od których zależy miejsce ich publikacji
 3. Inne źródła wiedzy, w których można szukać informacji o przetargach

Jakie są podstawowe dokumenty w postępowaniu, których może zażądać zamawiający?

LEKCJA 3

 1. Wstępne oświadczenia, które muszą złożyć wykonawcy
 2. Wezwanie dla najwyżej ocenionego wykonawcy do złożenia dokumentów
 3. Katalog dokumentów, jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy
 4. Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową
 5. Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową
 6. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
 7. Kiedy wykonawca jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów?
 8. Braki i błędy w dokumentach – zasady wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

LEKCJA 4

 1. Jak jest cel warunków udziału w postępowaniu i jakich zasad musi przestrzegać zamawiający, kształtując warunki?
 2. Regulacje prawne dotyczące warunków, których musi przestrzegać zamawiający
 3. Warunki możliwe do zastosowania – czego zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 4. Możliwe działania, gdy wykonawca nie spełnia warunków – jak sobie radzić?
 5. Praktyczne przykłady dobrych warunków i wymogów niezgodnych z prawem

Na co zwrócić szczególną uwagę, decydując się na złożenie oferty − warunki udziału w postępowaniu

LEKCJA 5

 1. Zasady kształtowania kryteriów, jakich musi przestrzegać zamawiający
 2. Rodzaje stosowanych przez zamawiającego kryteriów – czego można się spodziewać?
 3. Orzecznictwo – praktyczny przykład stosowanych kryteriów
 4. Zmiany w obszarze kryteriów po złożeniu ofert i po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia

Na co zwrócić szczególną uwagę, decydując się na złożenie oferty − kryteria oceny ofert

LEKCJA 6

 1. Przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny − obowiązujące w nich terminy
 2. Terminy w trybach bez ogłoszenia
 3. Środki ochrony prawnej – o jakich terminach trzeba pamiętać?
 4. Termin „stand still” – kiedy wolno podpisać z zamawiającym umowę po wyborze oferty?

Jakie są podstawowe terminy w postępowaniu o zamówienie publiczne?

LEKCJA 7

 1. Co robić, gdy zapisy specyfikacji są niejasne albo dwuznaczne?
 2. Jak właściwie obliczyć termin na złożenia zapytania do treści specyfikacji?
 3. Prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień oraz modyfikacji specyfikacji
 4. Jak zadać zamawiającemu pytanie, by otrzymać satysfakcjonującą odpowiedź − praktyczne wskazówki dla wykonawców

Jak formułować pytania i wnioski do dokumentów zamówienia?

LEKCJA 8

 1. Uprawnienie do zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej
 2. Kiedy zamawiający może odtajnić zastrzeżone informacje?
 3. Przykłady uzasadnień zastrzeżenia informacji do wykorzystania w praktyce
 4. Przydatne orzecznictwo zawierające wskazówki, co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Jak skutecznie zastrzec w ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa?

LEKCJA 9

 1. Kiedy zamawiający żąda wadium i w jakiej wysokości?
 2. Formy i termin wniesienia wadium
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – najważniejsze wskazówki

Wadium i zabezpieczenie – zasady ich wnoszenia i zwrotu

LEKCJA 10

 1. Jak uzyskać dostęp do ofert innych wykonawców, by móc je zweryfikować?
 2. Kiedy składać odwołanie i jakie koszty trzeba ponieść?
 3. Termin związania ofertą – o czym należy pamiętać, aby doprowadzić do podpisania umowy z zamawiającym

Jakie uprawnienia posiada wykonawca po złożeniu oferty?

Zawartość e-kursu

10 lekcji tematycznych

w postaci wideo i materiałów dodatkowych

gwarantujące skuteczny udział w przetargach

Praktyczne informacje

które usystematyzują zdobywaną wiedzę

10 testów cząstkowych,

który pozwoli utrwalić wszystkie nowe informacje

Test końcowy,

Imienny certyfikat


10 prezentacji,

które będziesz mógł pobrać i w każdej chwili do nich wracać (do każdej lekcji)

Dodatkowo w pakiecie EXPERT:

Pakiet EXPERT

potwierdzający ukończenie kursu!

e-książka

„Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych”

e-książka

„Pozacenowe kryteria oceny ofert”

6 plakatów

z procedurami przetargowymi

Zyskaj rzetelną wiedzę

10

lekcji tematycznych w ramach e-kursu

mięsięcy dostępu do kursu

12

godziny nagrań wideo

3

Centrum Obsługi Szkoleń

tel.(22) 518 29 39, e-mail: zamowienia@elerneo.pl

Zamów już teraz i otrzymaj dostęp do kursu.


Agata Hryc-Ląd

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie zamówień publicznych. Członkini ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główna specjalistka w dużej instytucji zamawiającej. Doradczyni i autorka komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z Prawem zamówień publicznych. Kieruje redakcją „Zamówień publicznych w orzecznictwie”.

Oto wybrane opinie o kursach w ramach Akademii Zamówień Publicznych

Konkretnie. Praktycznie. Wygodnie. To wystarczające zalety, aby regularnie korzystać z tych kursów online!

Ireneusz J.

Firma z branży drogownictwo

Wiedza zawarta w tym szkoleniu spokojnie pozwoli na samodzielny start w przetargu. Nauczyłem się dużo i sam przygotowałem kompletną ofertę!

Bartłomiej S.

Branża IT

Poszukiwałem kursu, który będzie możliwy do pogodzenia z moimi obowiązkami na budowie. Szkolenia stacjonarne zabierają zbyt wiele czasu. Kursy online są wygodniejsze, bo sam decyduję, kiedy oglądam i zaliczam kolejne lekcje. Polecam!

Stanisław Ż.

Firma budowlana

Wybierz swój pakiet

Kup szkolenie:

Kup szkolenie:

Pakiet START

Pakiet EXPERT

wariant budżetowy

Wariant najkorzystniejszy – rekomendowany przez uczestników

240.00

netto

netto

390.00

( ZŁ BRUTTO)

295,20

479.70

( ZŁ BRUTTO)

490.00 zł netto

 • 11 modułów tematycznych
 • Zestaw materiałów dydaktycznych
 • Testy sprawdzające
 • Certyfikat uczestnictwa
 • e-Książka „Elektronizacja zamówień publicznych”
 • 4 plakaty z procedurami przetargowymi
 • 10 wzorów dokumentów do edycji i zapisu
 • 11 modułów tematycznych
 • Zestaw materiałów dydaktycznych
 • Testy sprawdzające
 • Certyfikat uczestnictwa
 • e-Książka „Elektronizacja zamówień publicznych”
 • 4 plakaty z procedurami przetargowymi
 • 10 wzorów dokumentów do edycji i zapisu

Dostęp wielostanowiskowy + 99zł

Zapewnij wiedzę swoim pracownikom i uzystaj dostęp do 5-ciu dodatkowych kont szkoleniowych z certyfikatami

Dostęp wielostanowiskowy + 99zł

Zapewnij wiedzę swoim pracownikom i uzystaj dostęp do 5-ciu dodatkowych kont szkoleniowych z certyfikatami

Kup szkolenie
Kup szkolenie

290.00 zł netto

(356,70 zł brutto)

(602,70 zł brutto)

Kup swój e-kurs

„Jak ubiegać się o zamówienie publiczne”

netto

390.00

479.70

(                  ZŁ BRUTTO)

490.00 zł netto

 • 10 modułów tematycznych
 • Zestaw materiałów dydaktycznych
 • Testy sprawdzające
 • Certyfikat uczestnictwa
 • e-Książka „Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych”
 • e-Książka „Pozacenowe kryteria oceny ofert”
 • 6 plakatów z procedurami przetargowymi

Dostęp wielostanowiskowy + 99zł

Zapewnij wiedzę swoim pracownikom i uzystaj dostęp do 5-ciu dodatkowych kont szkoleniowych z certyfikatami

(602,70 zł brutto)

Kup szkolenie

netto

brutto

Łącznie do zapłaty:

Wypełnij formularz:

netto

(                 zł brutto )

Patronat merytoryczny

Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. eLerneo.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.