IV EDYCJA

Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu

EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

24 marca 2022 r.

Online

WYKUP BILET
O KONFERENCJI
>
>

O KONFERENCJI

Szanowni Państwo,


z wielkim entuzjazmem zapraszamy do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencją Oświaty i Samorządu Edukacja to komunikacja. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2022r, w formie hybrydowej. Można wziąć udział zarówno w formie stacjonarnej jak również online. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów konferencyjnych.


Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę w samorządzie oraz liderów samorządów terytorialnych.


Ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz napływ migrantów do Polski, niewątpliwie wiążą się z wyzwaniami dla polskiej edukacji. Ministerstwo Nauki i Edukacji zabrało już głos w tej sprawie. Ustalone zostały zasady przyjęcia obcokrajowców do szkół, wskazano także działania pomocowe jakie zostały podjęte w ramach wsparcia dla dzieci szkół podstawowych, takie jak np. dodatkowe, nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Zostaną także utworzone tzw. oddziały przygotowawcze. Rodzice i ich dzieci, mogą liczyć także na pomoc psychologiczno-pedagogiczną aby lepiej poradzić sobie z trudnym doświadczeniem migracyjnym. Tematy te zostaną szczegółowo omówione przez naszych ekspertów podczas konferencji.


Serdecznie zapraszamy do udziału w prelekcjach IV edycji ogólnopolskiej konferencji.

 • Wszystkiego o obsłudze szkoły
 • Szkoła włączająca - przepisy a życie
 • Jak rozwija się cyfrowa rewolucja w edukacji
 • Poznasz możliwości doskonalenia zawodowego
 • Zyskasz widzę na temat edukacji obywatelskiej w szkole

PODCZAS KONFERENCJI DOWIESZ SIĘ:

ZGŁÓŚ SWÓJ UDZIAŁ »

PROGRAM 24.03.2021

10:00-10:15

Przywitanie uczestników

10:15-11:15

Obsługa szkoły - czyli jakie wsparcie może zapewnić samorząd jednostce oświatowej w obecnych czasach

 • Czy po reformach oświaty możliwe będzie nadal wypełnianie swojej roli przez samorząd w stosunku do oświaty?
 • Kompetencje samorządu a kompetencje organu nadzoru pedagogicznego jakim jest kurator oświaty.
 • Obecność organizacji społecznych w szkołach - wymagane zgody i opinie na prowadzenie przez nich zajęć.

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:30

Uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Szkoła włączająca

 • Jak pomóc im w adaptacji?
 • Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce.
 • Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Finansowanie dodatkowych zajęć dla osób przybywających za granicą.
 • Wsparcie szkół w prowadzeniu zajęć dla osób przybyłych z zagranicy.
 • Z jakimi problemami spotykają się nauczyciele i wychowawcy?

12:30-12:45

Przerwa kawowa

12:45-13:45

Cyfrowa transformacja w edukacji - rozwiązania na miarę potrzeb i ochrona przed zagrożeniami

 • Zapewnia pomoc merytoryczną podczas budowy szkoły, urządzania wnętrz, wyposażenia ich w niezbędne narzędzia, a także wspiera na płaszczyźnie zarządzania i edukacji dla nauczycieli oraz uczniów
 • Rozwój nowych technologii a szkoła
 • Nowoczesne narzędzia do zarządzania szkołami i edukacją
 • Szkoła liderów współczesnej edukacji
 • Założenie otwartości zasobów edukacyjnych
 • Jak uniknąć problemów z nadużywaniem nowych technologii przez młodzież?

13:45-14:30

Lunch

14:30-15:30

Edukacja obywatelska w szkole – dlaczego warto na nią postawić

 • Kompetencje obywatelskie to kompetencje kluczowe a nie marginalne.
 • Celem edukacji obywatelskiej powinno być: kształtowanie krytycznego myślenia, umiejętności analitycznych i postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu szkolnym i społecznym.
 • Edukacja obywatelska prowadzona systematycznie buduje solidne podstawy do przeciwdziałania radykalizacji i ekstremizmowi w społeczeństwie.
 • Przykłady wybranych rozwiązań edukacji obywatelskiej w szkołach. - praca metodą projektu na rzecz integracji środowiska społecznego;- działania włączające uczniów na rzecz społeczności lokalnej; - demokratyzacja życia szkolnego.

15:30-15:45

Przerwa kawowa

15:45-16:45

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – jakie są możliwości w tym zakresie, czy odpowiadają potrzebom rynkowym, czy jakość kształcenia jest zadowalająca itp.

 • działalność placówek doskonalenia zawodowego,
 • doradztwo metodyczne,
 • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli,
 • samokształcenie

Celowe, zaplanowane i ciągłe procesy ustawicznego kształcenia, polegające na podwyższaniu i modyfikacji zawodowych kompetencji nauczyciela oraz kwalifikacji, a także na wszechstronnym rozwoju jego osobowościDoskonalenie kompetencji zawodowych współczesnych nauczycieli jest nieodłącznym elementem ich rozwoju zawodowego. W polskim systemie oświaty na doskonalenie zawodowe składa się:

PRELEGENCI

Agata Dąmbska

Dorota Bąbiak-Kowalska

Michał Kowalski

Andrzej Suchenek

Agata Dąmbska Dorota Bąbiak-Kowalska Michał Kowalski Andrzej Suchenek

Dorota Zmarzlak

Agata Dąmbska

Elżbieta Krawczyk

Dorota Bąbiak-Kowalska

dr Jędrzej Witkowski

Michał Kowalski

Magda Biernat

Andrzej Suchenek

Marta Bodziony

Krystyna Jakubowska

Małgorzata Nowicka

Filip Pazderski

Agata Dąmbska Dorota Bąbiak-Kowalska Michał Kowalski Andrzej Suchenek

Anna Kościelak

Arkadiusz Walczak

Joanna Wachowiak

Lidia Rusak

Agata Dąmbska Dorota Bąbiak-Kowalska Michał Kowalski Andrzej Suchenek

Tomasz Madej

Agata Dąmbska

Jan Lewandowski

Dorota Bąbiak-Kowalska

Krzysztof Chojecki

Michał Kowalski

Łucja Chrzęstek - Bar

Andrzej Suchenek

Anna Grabowska

Agata Dąmbska
Dorota Bąbiak-Kowalska

Agnieszka Wójcik

PARTNERZY

ORGANIZATOR:

Akademia Wiedza i Praktyka Portal Oświatowy

Patronat Honorowy:

Patronat merytoryczny:

Portal Oświatowy Portal Przedszkolny

Partner konferencji:

Ogarnij Inżynierię

Patronat medialny:

Serwis Administracyjno Samorządowy Kadry i płace w oświacie Super Belfrzy Śląski związek gmin i powiatów Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych Poradnik Dyrektora Przedszkola Dziennik Warto Wiedzieć Aktualności Oświatowe Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego Fundacja gospodarki i administracji publicznej Strefa LOGOPEDY Banach Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej Fundacja Edukacji Domowej

Dla uczestników online:

 • Merytoryka na najwyższym poziomie
 • Znakomici eksperci
 • Materiały konferencyjne
 • Dostęp testowy na 72h do portalu portaloswiatowy.pl
 • Dostęp testowy na 48h do portalu epedagogia.pl
 • Certyfikat

Warunki uczestnictwa

ZOBACZ DOSTĘPNE PAKIETY

Zapisy na konferencję zamknięte

KONFERENCJA
ON-LINE

99 zł netto

ZAREJESTRUJ SIĘ »

121,77 zł brutto

Transmisja Video

WYBRANO:

DO ZPAŁATY:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA:

cena

dostęp

KONTAKT

Monika Glegoła
Koordynator ds. konferencji

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: mglegola@wip.pl

Michał Sierpiński
Menedżer zespołu reklamy

Telefon: +48 509 806 962

E-mail: msierpinski@wip.pl