Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online
EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

17-19 listopad 2020

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Akademia wiedza i praktyka zaprasza na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online

17-19 listopad 2020 - Udział w konferencji jest bezpłatny

Oglądaj »

Link do drugiego dnia konferencji
18.11.2020

Link do pierwszego dnia konferencji
17.11.2020

Oglądaj »

Link do trzeciego dnia konferencji
19.11.2020

Oglądaj »

O KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy po raz pierwszy na Ogólnopolską Konferencją Oświaty i Samorządu Online Edukacja to komunikacja, która odbędzie się w dniach 17–19 listopada 2020 r. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę w samorządzie oraz liderów samorządów terytorialnych.


Podczas wydarzenia poznacie Państwo nowości technologiczne, które uczynią Waszą pracę efektywniejszą i ułatwią Wam interakcję z uczniem, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie za sobą niesie, oraz przedstawimy najbardziej aktualne informacje na temat zarządzania placówką edukacyjną. To wszystko czeka na uczestników podczas trzech dni konferencji, 3 ścieżek tematycznych i 10 paneli.


Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Tworząc program, największą uwagę zwróciliśmy na: aktualność i przydatność praktyczną zajęć, uwzględniliśmy spotykające się w naszej pracy sfery: prawo oświatowe, praktykę kierowania szkołą, sprawy wychowawcze i społeczne, naukę o zarządzaniu.


Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online na stałe wpisze się w Państwa kalendarz konferencyjny, gdyż stanie się areną wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.PROGRAM

Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu

Online 17-19.11.2020

DZIEŃ I 17.11.2020 EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

10:00-10:10

SESJA INAUGURACYJNA

10:10-11:10

EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

 • Aspekty komunikowania się w edukacji szkolnej
 • Komunikacja na linii uczeń-nauczyciel
 • Komunikacja na linii nauczyciel - dyrektor szkoły
 • Komunikacja na linii dyrektor szkoły–samorząd
 • Nie ma lepszego sposobu na naukę komunikacji niż współpraca
 • Brak zaufania leży u podstaw zakłóconej komunikacji
 • W komunikacji potrzebna jest wzajemność, realizowana poprzez uwzględnianie potrzeb i możliwości odbiorcy

11:15-12:15

NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY

 • Podstawy prawne funkcjonowania jednostek oświatowych
 • Zadania związane z podsumowaniem mijającego oraz planowaniem nowego roku szkolnego
 • Zadania dyrektora związane z wykonywaniem jednoosobowej funkcji zarządczej
 • Weryfikacja profili społecznościowych

12:20-13:20

„MANAGER OŚWIATY” – MODNE HASŁO CZY PILNA POTRZEBA NASZYCH CZASÓW?

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Umiejętności zarządzania zmianą
 • Delegowanie obowiązków, tworzenie zespołów, spotkania i rozmowy z pracownikami oraz tworzenie dobrych warunków pracy

13.25-14.25

"W" JAK WSPÓŁPRACA - O RELACJACH MIĘDZY PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ A SAMORZĄDEM LOKALNYM, KURATOREM OŚWIATY, PORADNIĄ P-P, PORADNIĄ POZ ORAZ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ.

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec szkół i placówek oświatowych
 • Wymagania państwa wobec szkół i placówek
 • Organizacja i zakres współpracy

DZIEŃ II 18.11.2020 TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W EDUKACJI

10:00-11:15

SZKOŁA W RZECZYWISTOŚCI 3.0

 • Konstruowanie i wdrażanie nowych treści edukacyjnych: scenariuszy zajęć, aplikacji opartych na nowoczesnych technologiach
 • Prosty sposób na zindywidualizowane podejście do ucznia
 • Nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Fundamentem nowoczesnej edukacji jest kształcenie umiejętności proinnowacyjnych, interdyscyplinarne projekty dla dzieci są doskonałym narzędziem, które może w tym pomóc
 • Kluczem do nowoczesnej edukacji są nauczyciele, dlatego bez wspierania nauczycieli i zmiany ich sposobu myślenia nowoczesne technologie są niewiele znaczącym gadżetem
 • Wykorzystanie modelu edukacji STEAM na regularnych lekcjach jest szansą na przedefiniowanie roli nauczyciela, uczniów i technologii w procesie kształcenia

11:20-12:50

SZKOŁA OTWARTA NA ZMIANY

 • Zmiany potrzebne szkole w czasach koronawirusa
 • Zmiany w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne

DZIEŃ III 19.11.2020 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

10:00-10:15

PRZYWITANIE

10:00-11:00

BEZPIECZNE DANE UCZNIA

 • Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
 • Zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

11:05-12:05

SZKOŁA A SAMORZĄD - JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ORGANEM PROWADZĄCYM

 • Finanse – jeden z głównych wyznaczników charakteru relacji między kierownikiem jednostki budżetowej, jaką jest szkoła, a władzami samorządowymi
 • Nadzór nad działalnością szkoły
 • Udział dyrektorów szkół w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki oświatowej samorządu

12:10-13:10

WDRAŻANIE PPK W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 • Geneza wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jako wstęp do dyskusji
 • Przygotowanie do wdrożenia PPK – najważniejsze kroki przed wyborem instytucji finansowej
 • Najważniejsze terminy obowiązujące placówki oświatowe w kontekście wdrożenia PPK
 • Jak wybrać instytucję finansową
 • Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Zasady naliczania wpłat do PPK

12:25-13:25

DOTACJE OŚWIATOWE POD LUPĄ RIO I SAMORZĄDÓW

 • Regionalne Izby Obrachunkowe podsumowały dochody i wydatki samorządów
 • Zmiany w zakresie dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

13:15-14:15

UCZEŃ CUDZOZIEMSKI W POLSKIEJ SZKOLE WYZWANIEM DLA SPOŁECZNOŚCI PRZYJMUJĄCEJ

 • Jak pracować z uczniem posługującym się tylko językiem obcym?
 • Jakie wyzwania stoją przed szkołą, do której zgłosi się uczeń z doświadczeniem migracji?
 • Gdzie (szukać) znaleźć pomoc?
 • Co zmienić i co ulepszyć, aby dać szansę na dobrą edukację/integrację?

PRELEGENCI

Agata Dąmbska

Dorota Bąbiak-Kowalska

Mariusz Domański

Konrad Buczek

Anna Korfel-Jasińska

Wojciech Janowicz

Aneta Grygiel-Dorszewska

Michał Kowalski

Agata Łuczyńska

Anna Kościelak

Tadeusz Kołacz

Małgorzata Nowicka

Andrzej Pieńkowski

Agnieszka Piskorz-Ryń

Manuela Pliżga-Jonarska

Bartłomiej Przybyciel

Klaudia Sitarz


Agata Saracyn

Elżbieta Rabenda

Anna Sokołowska


Patryk Wyczółkowski

Aleksandra Złocka-Siudy

Andrzej Suchenek

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER BIZNESOWY KONFERENCJI

PATRONAT PANELU „Wdrażanie PPK w placówkach oświatowych”

PATRONAT MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w konferencji on-line:

Konferencja on-line jest bezpłatna.

Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji. Koniecznie potwierdź swój udział w konferencji, klikając w link z e-maila!

W ramach rejestracji zyskasz dostęp do:

 1. Materiałów konferencyjnych, które zostaną udostępnione na LP w dniach 17–24 listopada 2020 r.
 2. Paneli konferencji;
 3. Kodu na bezpłatnego dostępu do Aplikacji i WWW TOK FM na 30 dni.

  Podcasty TOK FM to najlepsze podcasty o szerokiej gamie tematycznej od polityki, ekonomię, historię aż po kulturę. Gwarantujemy rozmowy doskonałych dziennikarzy, opinie najwyższej klasy specjalistów i trafne komentarze odnoszące się do bieżących sytuacji. Podcasty TOK FM pozwalają rozwijać nowe pasje i kontynuować już rozpoczęte. W naszych audycjach poruszane są nietypowe tematy, które mogą stać się również źródłem inspiracji do prowadzenia zajęć lub dogodną formą odpoczynku.

  Słuchaj podcastów TOK FM jak chcesz i kiedy chcesz! Aktywuj kod i ciesz się najlepszymi treściami w pakiecie „Aplikacja i WWW” na 30 dni.

W dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.

Do 30 listopada 2020 r. otrzymasz certyfikat uczestnictwa w konferencji online, który będziesz mógł samodzielnie wydrukować.
* Pole oznaczone gwiazdką jest obowiązkowe

Formularz rejestracyjny

KONTAKT

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: konferencje@wip.pl