Pobierz BEZPŁATNIE testowy egzemplarz naszego pisma

Do wysyłamy
TESTOWE egzemplarze naszego pisma.

Zamów bezpłatny egzemplarz wraz raportem specjalnym oraz broszurą BIBLIOTEKA NA FACEBOOKU.

 • Bezpłatny egzemplarz publikacji „Nowoczesna biblioteka 3.0”
 • Kalendarz stojący na biurko z najważniejszymi wskaźnikami 2019
 • Najnowsze wydanie książki „11 dokumentów niezbędnych do oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy”
 • Bezpłatne konsultacje z najlepszymi ekspertamiw zakresie funkcjonowania biblioteki
 • Raport specjalny
 • Praktyczne karteczki post-it

Pobierz BEZPŁATNIE testowy egzemplarz naszego pisma i odbierz wszystkie PREZENTY

Jak zgodnie z prawem wyświetlać filmy w bibliotece

Posiadanie oferty filmowej zwiększa atrakcyjność biblioteki. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o umożliwienie wypożyczania filmów, lecz również o prowadzenie działalności związanej z cyklicznym ich wyświetlaniem na terenie placówki. Tego typu wydarzenia wiążą ściślej publiczność z daną biblioteką, co wpływa również na zwiększenie zainteresowania jej pozostałą ofertą kulturalną. Jednakże, nawet w przypadku wyświetlania mało znanego filmu na małą skalę, biblioteka powinna dopełnić wszelkich formalności, aby nie narazić się na konsekwencje związane z naruszeniem prawa autorskiego. Jak zatem zapewnić zgodne z prawem odtwarzanie filmów w bibliotece?


Film podlega ochronie przewidzianej prawem autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest bowiem każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dlatego też nie możemy uzależniać naszego zainteresowania badaniem legalności wyświetlania filmu od czasu jego trwania, popularności czy też nośnika, na którym został dany egzemplarz utrwalony.

Prawo autorskie stanowi wprost, że jego ochronie podlegają wszystkie utwory audiowizualne, w tym filmowe. Dlatego też, planując pokaz w bibliotece, każdorazowo musimy sprawdzić, czy mamy prawo do odtwarzania konkretnego filmu.

Co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Do odrębnych pól eksploatacji zaliczamy z kolei rozpowszechnianie utworu np. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. na stronie biblioteki online).

W powstanie filmów zaangażowanych jest więcej osób niż sam twórca. Na podstawie odrębnych umów twórca częściowo przekazuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Dlatego też wynagrodzenie za odtwarzanie filmów płacimy najczęściej jego producentowi. Do wynagrodzeń uzyskują również prawo m.in. reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca muzyki do filmu czy też aktorzy. Wynagrodzenie im należne musimy uregulować osobno.


 • nośników obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany albo
 • urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany, albo
 • urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu publicznie udostępnionego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Odtworzenie utworu polega m.in. na jego publicznym udostępnieniu przy pomocy:

Przykład

 1. Odtworzenie filmu w świetlicy przy pomocy płyty DVD.
 2. Odtworzenie samego obrazu pochodzącego z fragmentu filmu na ekranach zainstalowanych na terenie czytelni.
 3. Odtworzenie filmów z portalu Youtube podczas szkolenia dla uczniów.

W każdym z tych przypadków wynagrodzenie należy się również producentowi filmu, nawet gdy odtworzymy jedynie fragment danego dzieła artystycznego.

 • producentowi filmu oraz
 • pozostałym osobom, które wzięły udział w jego powstaniu.

Dlatego też, podejmując się odtworzenia danego filmu, należy ustalić, czy w danym przypadku powinniśmy uregulować wynagrodzenie należne dwóm grupom, tj.:

W przypadku producenta powinniśmy podpisać umowę licencyjną na publiczne odtwarzanie filmu, natomiast w przypadku praw współtwórców i aktorów powinniśmy uregulować ich wynagrodzenie za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dalej zwane również: OZP).

Zostań z nami na dłużej i odbierz w prezencie najnowsze wydanie książki„11 dokumentów niezbędnych do oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy”

Wypełnij formularz i naciśnij przycisk „Zamawiam”, a jeszcze dziś wyślemy do Ciebie pocztą magazyn „Nowoczesna biblioteka 3.0” wraz z zestawem PREZENTÓW.

TAK, chcę otrzymać testowy egzemplarz najnowszego numeru „Nowoczesna biblioteka 3.0”


Wiem, że koszt pakowania i wysyłki testowego egzemplarza „Nowoczesna biblioteka 3.0” poniesie wydawca.


Pamiętam, że razem z bezpłatnym egzemplarzem publikacji otrzymam BEZPŁATNIE prezenty oraz mogę korzystać z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI z ekspertami.


Zostałem poinformowany, że otrzymuję egzemplarz testowy BEZPŁATNIE, podczas gdy standardowa cena publikacji w prenumeracie wynosi 35,50 zł netto (37,27 zł brutto) za egzemplarz.


Rozumiem, że jeśli publikacja mi się spodoba mam 14 dni na podjęcie decyzji o prenumeracie. Jeśli będę chciał otrzymywać kolejne, płatne już numery pisma „Nowoczesna biblioteka 3.0” to nie muszę nigdzie tego zgłaszać - zostaną przesłane automatycznie. Prenumerata obejmuje 6 wydań zwykłych, 2 specjalne oraz jednorazowe koszty pakowania i wysyłki (59,40 zł netto). Jeżeli jednak nie będę zainteresowany prenumeratą, w tym terminie poinformuję wydawcę o rezygnacji z możliwości prenumeraty mailem (cok@wip.pl), telefonicznie (22 518 29 29), faksem (22 617 60 10) lub pocztą (ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek)

Uwaga! Po opłaceniu faktury prenumeraty w terminie każdy Czytelnik otrzyma w prezencie: kalendarz stojący na biurko z najważniejszymi wskaźnikami 2019, najnowsze wydanie książki „11 dokumentów niezbędnych do oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy”, praktyczne karteczki post-it.


Korzystaj ze wszystkich możliwości jako prenumerator!

 • bezpłatny dostęp do serwisu https://nowoczesnabiblioteka.pl/
  – znajdziesz tam nowości, porady ekspertów, wzory dokumentów, kalkulatory i druki, e-booki;
 • serwis e-mailowy – na swoją skrzynkę emailową otrzymasz e-mail z najnowszymi informacjami i zmianami ważnymi dla bibliotek;
 • bezpłatne konsultacje z ekspertami (e-mailowo na adres redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl), zawsze w razie wątpliwości możesz zadać pytanie i opisać swój problem.
 • e-wydanie publikacji – bieżące i archiwalne numery w wersji elektronicznej.