Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online
EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

17.11.2020

PROGRAM - DZIEŃ 1

DZIEŃ I 17.11.2020 EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

10:00-10:10

SESJA INAUGURACYJNA

10:10-11:10

EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

 • Aspekty komunikowania się w edukacji szkolnej
 • Komunikacja na linii uczeń-nauczyciel
 • Komunikacja na linii nauczyciel - dyrektor szkoły
 • Komunikacja na linii dyrektor szkoły–samorząd
 • Nie ma lepszego sposobu na naukę komunikacji niż współpraca
 • Brak zaufania leży u podstaw zakłóconej komunikacji
 • W komunikacji potrzebna jest wzajemność, realizowana poprzez uwzględnianie potrzeb i możliwości odbiorcy

11:15-12:15

NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY

 • Podstawy prawne funkcjonowania jednostek oświatowych
 • Zadania związane z podsumowaniem mijającego oraz planowaniem nowego roku szkolnego
 • Zadania dyrektora związane z wykonywaniem jednoosobowej funkcji zarządczej
 • Weryfikacja profili społecznościowych

12:20-13:20

„MANAGER OŚWIATY” – MODNE HASŁO CZY PILNA POTRZEBA NASZYCH CZASÓW?

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Umiejętności zarządzania zmianą
 • Delegowanie obowiązków, tworzenie zespołów, spotkania i rozmowy z pracownikami oraz tworzenie dobrych warunków pracy

13.25-14.25

"W" JAK WSPÓŁPRACA - O RELACJACH MIĘDZY PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ A SAMORZĄDEM LOKALNYM, KURATOREM OŚWIATY, PORADNIĄ P-P, PORADNIĄ POZ ORAZ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ.

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec szkół i placówek oświatowych
 • Wymagania państwa wobec szkół i placówek
 • Organizacja i zakres współpracy

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER BIZNESOWY KONFERENCJI

PATRONAT PANELU „Wdrażanie PPK w placówkach oświatowych”

PATRONAT MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: konferencje@wip.pl

Rekomendujemy również: