Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online
EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

18.11.2020

PROGRAM - DZIEŃ 2

DZIEŃ II 18.11.2020 TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W EDUKACJI

10:00-11:15

SZKOŁA W RZECZYWISTOŚCI 3.0

  • Konstruowanie i wdrażanie nowych treści edukacyjnych: scenariuszy zajęć, aplikacji opartych na nowoczesnych technologiach
  • Prosty sposób na zindywidualizowane podejście do ucznia
  • Nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Fundamentem nowoczesnej edukacji jest kształcenie umiejętności proinnowacyjnych, interdyscyplinarne projekty dla dzieci są doskonałym narzędziem, które może w tym pomóc
  • Kluczem do nowoczesnej edukacji są nauczyciele, dlatego bez wspierania nauczycieli i zmiany ich sposobu myślenia nowoczesne technologie są niewiele znaczącym gadżetem
  • Wykorzystanie modelu edukacji STEAM na regularnych lekcjach jest szansą na przedefiniowanie roli nauczyciela, uczniów i technologii w procesie kształcenia

11:20-12:50

SZKOŁA OTWARTA NA ZMIANY

  • Zmiany potrzebne szkole w czasach koronawirusa
  • Zmiany w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER BIZNESOWY KONFERENCJI

PATRONAT PANELU „Wdrażanie PPK w placówkach oświatowych”

PATRONAT MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: konferencje@wip.pl

Rekomendujemy również: