Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online
EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

19.11.2020

Click to play video

PROGRAM - DZIEŃ 3

DZIEŃ III 19.11.2020 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

10:00-11:00

BEZPIECZNE DANE UCZNIA

 • Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
 • Zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

11:05-12:05

SZKOŁA A SAMORZĄD - JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ORGANEM PROWADZĄCYM

 • Finanse – jeden z głównych wyznaczników charakteru relacji między kierownikiem jednostki budżetowej, jaką jest szkoła, a władzami samorządowymi
 • Nadzór nad działalnością szkoły
 • Udział dyrektorów szkół w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki oświatowej samorządu

12:10-13:10

WDRAŻANIE PPK W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 • Geneza wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jako wstęp do dyskusji
 • Przygotowanie do wdrożenia PPK – najważniejsze kroki przed wyborem instytucji finansowej
 • Najważniejsze terminy obowiązujące placówki oświatowe w kontekście wdrożenia PPK
 • Jak wybrać instytucję finansową
 • Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Zasady naliczania wpłat do PPK

13:15-14:15

UCZEŃ CUDZOZIEMSKI W POLSKIEJ SZKOLE WYZWANIEM DLA SPOŁECZNOŚCI PRZYJMUJĄCEJ

 • Jak pracować z uczniem posługującym się tylko językiem obcym?
 • Jakie wyzwania stoją przed szkołą, do której zgłosi się uczeń z doświadczeniem migracji?
 • Gdzie (szukać) znaleźć pomoc?
 • Co zmienić i co ulepszyć, aby dać szansę na dobrą edukację/integrację?

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER BIZNESOWY KONFERENCJI

PATRONAT PANELU „Wdrażanie PPK w placówkach oświatowych”

PATRONAT MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: konferencje@wip.pl

Rekomendujemy również: