Pobierz BEZPŁATNIE testowy egzemplarz naszego pisma

Do wysyłamy
TESTOWE egzemplarze naszego pisma.

Zamów bezpłatny egzemplarz pisma wraz z plakatem "Jak skutecznie zarządzać projektami miękkimi w bibliotece".

Pobierz BEZPŁATNIE testowy egzemplarz naszego pisma i odbierz wygodny kij do selfie oraz praktyczne karteczki post-it.

Jak zgodnie z prawem wyświetlać filmy w bibliotece

Posiadanie oferty filmowej zwiększa atrakcyjność biblioteki. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o umożliwienie wypożyczania filmów, lecz również o prowadzenie działalności związanej z cyklicznym ich wyświetlaniem na terenie placówki. Tego typu wydarzenia wiążą ściślej publiczność z daną biblioteką, co wpływa również na zwiększenie zainteresowania jej pozostałą ofertą kulturalną. Jednakże, nawet w przypadku wyświetlania mało znanego filmu na małą skalę, biblioteka powinna dopełnić wszelkich formalności, aby nie narazić się na konsekwencje związane z naruszeniem prawa autorskiego. Jak zatem zapewnić zgodne z prawem odtwarzanie filmów w bibliotece?


Film podlega ochronie przewidzianej prawem autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest bowiem każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dlatego też nie możemy uzależniać naszego zainteresowania badaniem legalności wyświetlania filmu od czasu jego trwania, popularności czy też nośnika, na którym został dany egzemplarz utrwalony.

Prawo autorskie stanowi wprost, że jego ochronie podlegają wszystkie utwory audiowizualne, w tym filmowe. Dlatego też, planując pokaz w bibliotece, każdorazowo musimy sprawdzić, czy mamy prawo do odtwarzania konkretnego filmu.

Co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Do odrębnych pól eksploatacji zaliczamy z kolei rozpowszechnianie utworu np. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. na stronie biblioteki online).

W powstanie filmów zaangażowanych jest więcej osób niż sam twórca. Na podstawie odrębnych umów twórca częściowo przekazuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Dlatego też wynagrodzenie za odtwarzanie filmów płacimy najczęściej jego producentowi. Do wynagrodzeń uzyskują również prawo m.in. reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca muzyki do filmu czy też aktorzy. Wynagrodzenie im należne musimy uregulować osobno.


 • nośników obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany albo
 • urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany, albo
 • urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu publicznie udostępnionego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Odtworzenie utworu polega m.in. na jego publicznym udostępnieniu przy pomocy:

Przykład

 1. Odtworzenie filmu w świetlicy przy pomocy płyty DVD.
 2. Odtworzenie samego obrazu pochodzącego z fragmentu filmu na ekranach zainstalowanych na terenie czytelni.
 3. Odtworzenie filmów z portalu Youtube podczas szkolenia dla uczniów.

W każdym z tych przypadków wynagrodzenie należy się również producentowi filmu, nawet gdy odtworzymy jedynie fragment danego dzieła artystycznego.

 • producentowi filmu oraz
 • pozostałym osobom, które wzięły udział w jego powstaniu.

Dlatego też, podejmując się odtworzenia danego filmu, należy ustalić, czy w danym przypadku powinniśmy uregulować wynagrodzenie należne dwóm grupom, tj.:

W przypadku producenta powinniśmy podpisać umowę licencyjną na publiczne odtwarzanie filmu, natomiast w przypadku praw współtwórców i aktorów powinniśmy uregulować ich wynagrodzenie za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dalej zwane również: OZP).

Z najnowszego numeru pisma „Nowoczesna biblioteka 3.0” dowiesz się m.in.:

 • Nauczyciel bibliotekarz
  Jak pracować z uczniem z wczesnych klas szkoły podstawowej
 • Kontakty z najmłodszymi uczniami nie muszą ograniczać się do czytania im bajek i wypożyczania lektur. Istnieje wiele form zajęć (aktywizujących i inspirujących dzieci), które da się wykorzystać w bibliotece

  Pedagogika i wychowanie poprzez książki
 • Jak wzmocnić w bibliotece terapeutyczną moc książki
 • Biblioterapia, czyli leczenie za pomocą czytania, to ciekawa metoda terapeutyczna. Jej elementy można wykorzystać w każdej bibliotece
 • Lekcja biblioteczna: Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla
 • Oto propozycja ciekawej lekcji bibliotecznej na temat historii Nagrody Nobla i polskich jej laureatów
 • Dzień bez Przekleństw 17 grudnia – scenariusz lekcji bibliotecznej dla młodzieży
 • Zajęcia o komunikacji bez wulgaryzmów w życiu codziennym
 • Mam moc. Mogę zmienić świat. Rozwijamy kompetencje społeczne – scenariusz
 • Zajęcia przybliżające znaczenie i praktyczne wykorzystanie kompetencji społecznych w życiu
 • Dzień Dziwaka 7 stycznia – scenariusz lekcji bibliotecznej
 • Dziwak, ekscentryk, odmieniec. Zajęcia o tym, jak zwiększyć akceptację dla odmienności
 • Informatyzacja i zarządzanie
 • Jak krok po kroku ubytkować książki
 • W miarę powiększania zbiorów bibliotecznych przybywa również pewna ilość pozycji, których warto się z różnych powodów pozbyć z katalogu. Służy temu procedura ubytkowania materiałów. Przejdźmy przez wszystkie jej etapy 
 • Jaki jest status bibliotekarza w Konstytucji dla Nauki
 • Status bibliotekarzy zatrudnionych na uczelniach publicznych i niepublicznych zmienił się. I to diametralnie. To, czy nadal mają status nauczyciela akademickiego, ze wszystkimi tego przywilejami, zależy wyłącznie od decyzji samej uczelni, w której pracują.
 • RODO w bibliotece
 • Biblioteka powinna posiadać system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Niezależnie od obowiązku ochrony danych osobowych wskazanego w RODO podmiot realizujący zadania publiczne powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkim informacjom, którymi dysponuje. Tym samym bezpieczeństwo należy zapewnić zarówno przetwarzanym danym osobowym, jak i innym informacjom, którymi dysponuje publiczna biblioteka 

 • Odpowiedzi na pytania Czytelników
  Wynagrodzenia z projektu unijnego 
 • W kolejnym numerze:
 • Jak dobrze sporządzić listę książkowych zakupów
 • Zbuduj kreatywny zespół, który rozwija swoje kompetencje
 • 14 lutego Randka z książką,
 • 17 lutego Międzynarodowy Dzień Kota, Nela mała reporterka – scenariusze 3 lekcji bibliotecznych wraz z kartami pracy
 • Co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej?
 • Czy znając zakres zadań nauczyciela bibliotekarza oraz plan pracy biblioteki szkolnej, można zaplanować, co będzie podlegać obserwacji?
 • Czy istnieją przeciwwskazania, aby obserwacji podlegały inne formy pracy bibliotekarza niż tylko lekcje biblioteczne?
 • Czy obserwacja podlega tak restrykcyjnym zasadom, jakim podlegają hospitacje?

Jak prowadzić dokumentację biblioteki szkolnej związaną z ewidencją zbiorów

 • W jaki sposób prowadzić ewidencję zbiorów w bibliotece szkolnej?
 • Jak przeprowadzać scontrum materiałów bibliotecznych?
 • Co powinno być ujmowane w sumarycznej ewidencji wpływów?
 • Czy biblioteki ewidencjonujące materiały przy użyciu programów komputerowych są zwolnione z obowiązku dokumentowania w formie wydruków sumarycznej ewidencji materiałów?

Jak przekonać władze samorządowe do inwestycji w nową bibliotekę

 • Jakimi argumentami można przekonać samorząd do zainwestowania w nową bibliotekę
 • Jakie są przykłady udanych inwestycji władz samorządowych w biblioteki?
 • Czy część funduszy na inwestycję można otrzymać z programów Unii Europejskiej?
 • Jakie wymierne korzyści mogą czerpać władze samorządowe z inwestowania w biblioteki?

Dlaczego warto mieć dobrego menedżera

 • Jakie kompetencje powinien posiadać nowoczesny dyrektor/kierownik biblioteki, abystyl zarządzania, klimat i kultura organizacyjna biblioteki były na miarę czasów?
 • Czym powinno się charakteryzować dobre zarządzanie biblioteką?
 • Jak promować bibliotekę i budować długotrwałą relację z czytelnikiem?
 • Jak profesjonalnie zarządzać biblioteką i zatrudnionymi pracownikami?
 • Czym są konsultacje publiczne i czemu służą?
 • Z jakich powodów warto przeprowadzać konsultacje społeczne?
 • Jaki model konsultacji społecznych wybrać?
 • Jakie procedury musza być spełnione, by móc przeprowadzić konsultacje społeczne?

Jak krok po kroku prowadzić konsultacje publiczne w bibliotece

Jedną z ról bibliotekarza systemowego jest rozwijanie technologiczne biblioteki

 • Jak rozwój technologii informatycznych wpływa na funkcjonowanie biblioteki?
 • Jak sprawnie przeprowadzić komputeryzację biblioteki?
 • Kim jest bibliotekarz systemowy i kto najczęściej pełnie jego funkcje?
 • Jakie są obowiązki bibliotekarza systemowego?

Zostań z nami na dłużej i odbierz w prezencie kij do selfie oraz praktyczne karteczki post-it.

Wypełnij formularz i naciśnij przycisk „Zamawiam”, a jeszcze dziś wyślemy do Ciebie pocztą magazyn „Nowoczesna biblioteka 3.0” wraz z zestawem PREZENTÓW.

 • bezpłatny dostęp do serwisu https://nowoczesnabiblioteka.pl/
  – znajdziesz tam nowości, porady ekspertów, wzory dokumentów, kalkulatory i druki, e-booki;
 • serwis e-mailowy – na swoją skrzynkę emailową otrzymasz e-mail z najnowszymi informacjami i zmianami ważnymi dla bibliotek;
 • bezpłatne konsultacje z ekspertami (e-mailowo na adres redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl), zawsze w razie wątpliwości możesz zadać pytanie i opisać swój problem.
 • e-wydanie publikacji – bieżące i archiwalne numery w wersji elektronicznej.

Uwaga! Po opłaceniu faktury prenumeraty w terminie każdy Czytelnik otrzyma w prezencie: książkę „Jak zapowiadać wydarzenia kulturalne w Internecie”, praktyczne karteczki post-it.


Korzystaj ze wszystkich możliwości jako prenumerator!

TAK, chcę otrzymać testowy egzemplarz najnowszego numeru „Nowoczesna biblioteka 3.0”


Wiem, że koszt pakowania i wysyłki testowego egzemplarza „Nowoczesna biblioteka 3.0” poniesie wydawca.


Pamiętam, że razem z bezpłatnym egzemplarzem publikacji otrzymam BEZPŁATNIE prezenty oraz mogę korzystać z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI z ekspertami.


Zostałem poinformowany, że otrzymuję egzemplarz testowy BEZPŁATNIE, podczas gdy standardowa cena publikacji w prenumeracie wynosi 35,50 zł netto (37,27 zł brutto) za egzemplarz.


Rozumiem, że jeśli publikacja mi się spodoba mam 14 dni na podjęcie decyzji o prenumeracie. Jeśli będę chciał otrzymywać kolejne, płatne już numery pisma „Nowoczesna biblioteka 3.0” to nie muszę nigdzie tego zgłaszać - zostaną przesłane automatycznie. Prenumerata obejmuje 6 wydań zwykłych, 2 specjalne oraz jednorazowe koszty pakowania i wysyłki (59,40 zł netto). Jeżeli jednak nie będę zainteresowany prenumeratą, w tym terminie poinformuję wydawcę o rezygnacji z możliwości prenumeraty mailem (cok@wip.pl), telefonicznie (22 518 29 29), faksem (22 617 60 10) lub pocztą (ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek)


Po opłaceniu faktury za prenumeratę 49 pierwszych osób otrzyma PENDRIVE z dokumentami.

Otrzymuję:


Pierwszy, bezpłatny numer czasopisma „Nowoczesna Biblioteka 3.0” wraz z prezentem i mam 14 dni na podjęcie decyzji o prenumeracie.


Dalsze kroki:


Zamawiając publikację „NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0” na próbę, ani Ty, ani Twoja biblioteka nie ponosicie żadnego ryzyka!


W ciągu 24 godzin od przyjęcia Twojego zamówienia, wysyłamy pocztą bezpłatny numer zapoznawczy. Powinien do Ciebie dotrzeć w ciągu 3-5 dni roboczych.

Od momentu otrzymania przesyłki z bezpłatnym numerem zapoznawczym masz 14 dni na zapoznanie się z nim.

Decydując się na prenumeratę nie musisz się z nami kontaktować. Po zakończeniu 14-dniowego okresu testowego wyślemy pierwszy płatny numer wprost do Twojej firmy.

W takim przypadku będzie wystawiana na Twoją firmę faktura, która obejmuje 6 wydań zwykłych publikacji oraz 2 wydania specjalne. W tej wyjątkowej ofercie korzystasz ze specjalnej ceny – płacisz jedynie 49,90 zł netto za egzemplarz. Łączne koszty pakowania i wysyłki tych numerów to opłata 59,40 zł netto. Faktura zostanie wystawiona na kwotę 458,60 zł netto + 8% VAT (495,29 zł brutto).Gdybyś jednak z jakiś względów nie mógł kontynuować współpracy, pamiętaj żeby w ciągu 14 dni testu, zgłosić do nas rezygnację. Wówczas nie wyślemy kolejnego płatnego już numeru. Bezpłatny numer czasopisma, który otrzymałeś na próbę oraz gratisy możesz zatrzymać bez względu na podjętą decyzję.W okresie płatnej prenumeraty możesz zrezygnować w każdym momencie. Rezygnacja będzie obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego, wystarczy że poinformujesz o tym nasze Centrum Obsługi Klienta a kolejna faktura nie będzie już wystawiona.


Jeśli zechcę zrezygnować z dalszej prenumeraty, skontaktuję się z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Po opłaceniu faktury w terminie otrzymam w prezencie praktyczne karteczki post-it

oraz kij do selfie.