Ogólnopolska Konferencja

"Nowy Świat Zamówień Publicznych"

26 maja 2021

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Oglądaj na żywo

Akademia wiedza i praktyka zaprasza na konferencję

Ogólnopolska Konferencja "Nowy Świat Zamówień Publicznych"

26 maja 2021 - Udział w konferencji jest bezpłatny

O KONFERENCJI

Nowe Prawo zamówień publicznych w założeniu modernizuje rynek zamówień publicznych i odpowiada na postulaty zgłaszane zarówno ze strony podmiotów zamawiających jak i wykonawczych. Kładzie nacisk na efektywność wydatkowania środków, w tym lepsze przygotowanie postępowania, a także ocenę realizacji umowy i uwzględnianie płynących z niej wniosków. Wprowadza także - przynajmniej w założeniu - uproszczenia proceduralne dla udzielania zamówień o niższej wartości, tzw. zamówień krajowych - czyli budzących zainteresowanie głównie ze strony wykonawców z Polski. Nowe Prawo zamówień publicznych to wiele zmian, ale i wiele problemów, na które odpowiada organizowana konferencja. Tematyka konferencji została rozpisana w taki sposób, aby poruszyć zagadnienia, które już dziś budzą wiele wątpliwości uczestników rynku, ale również tych na które warto zwrócić szczególną uwagę.

PROGRAM

DZIEŃ I 17.11.2020 EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

09:00-09:10

Przywitanie uczestników


PANEL 1 - 09:10 - 10:10

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Analiza zmian w nowych przepisach Krótki przegląd najważniejszych zmian, jakie przyniosło nowe Pzp dyskusja o kierunkach zmian

PANEL 2 - 10:25 - 11:05

Nowa zasada efektywności ekonomicznej

PANEL 3 - 11:20 - 12:00
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
Czy nacisk położony przez ustawodawcę na etap przygotowania postępowania ma szansę zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych

 • Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Przesłanki wykluczenia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe

PANEL 4 - 12:15 - 12:55

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Czy w nowym stanie prawnym przeprowadzenie postępowania - poprzedzającego zawarcie umowy - ma szansę być sprawniejsze i ułatwi wykonawcom złożenie oferty

 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Zmiany w obrębie wadium
 • Nowe podejście do terminu związania ofertą
 • Sesja otwarcia ofert
 • Odrzucenie oferty i wybór oferty najkorzystniejszej

PANEL 5 - 13:10 - 13:50

UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Czy Nowe Prawo zamówień publicznych wpłynie na zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych i zmniejszy liczbę zrywanych kontraktów?

 • Klauzule niedozwolone w umowach
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
 • Zmiany umów
 • Raport z realizacji zamówienia
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy

PANEL 6:

ZAMÓWIENIA KRAJOWE Czy Nowe Pzp ułatwi i przyspieszy udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej progów unijnych i w jaki sposób

 • Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych
 • Uproszczenia proceduralne czy dodatkowe komplikacje

PANEL 6 - 14:05-14:45

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Czy nowe rozwiązania przewidziane przez Pzp ułatwią dostęp do środków ochrony prawnej oraz przyspieszą rozwiązywanie sporów

 • Postępowanie odwoławcze - KIO, Sąd Okręgowy, polubowne rozwiązywanie sporów

14:45-15:00

Zakończenie Konferencji

Materiały do pobrania:

Pobierz prezentację

Prezentacja ApexNet - Grzegorz Czaban

Pobierz prezentację

EIB - Zasada Efektywności ekonomicznej - Łukasz Górny

Pobierz prezentację

Panel 4 - Przeprowadzenie postępowania

Pobierz prezentację

Panel 5 - Umowy o zamówienie publiczne

PRELEGENCI

Łukasz Górny

Aldona Kowalczyk

Grzegorz Czaban

Agata Hryc - Ląd

Anna Specht-Schampera

Jan Styliński

Michał Włodarczyk

Aleksandra Płudowska

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY KONGRESU

PARTNER STRATEGICZNY KONGRESU

PARTNER STRATEGICZNY

Współpraca merytoryczna

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

PARTNER MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA

Materiały do pobrania

Producent enova365 specjalnie dla wszystkich uczestników Kongresu przygotował wersję specjalną ebooka „Tarcza na zmiany w przepisach 2021” zawierającą spis i analizę nowych regulacji prawnych z obszaru kadrowo-płacowego.


POBIERZ E-BOOK »

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w konferencji on-line:

Konferencja on-line jest bezpłatna.

Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji. Koniecznie potwierdź swój udział w konferencji, klikając w link z maila!

W ramach rejestracji zyskasz dostęp do:

 1. Materiałów konferencyjnych, które zostaną udostępnione na LP w dniu 26 maja 2021;
 2. Paneli konferencji;
 3. Materiałów pokonferencyjnych

W dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.

Do 30 maja 2021 r. otrzymasz certyfikat uczestnictwa w konferencji online, który będziesz mógł samodzielnie wydrukować.
* Pole oznaczone gwiazdką jest obowiązkowe

Formularz rejestracyjny

KONTAKT

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: konferencje@wip.pl