Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości.

Zapisz się »

Bezpłatne webinarium

23 października,

10.00 - 11.15

Partnerzy merytoryczni:

Jak transformować cyfrowo edukację na poziomie miasta i regionu z Microsoft na przykładzie projektu prowadzonego przez Urząd Miasta Lublina

Wystąpienie eksperta w czasie rzeczywistym z możliwością zadania pytania za pośrednictwem czatu

Webinar składa się z 45-minutowej prelekcji eksperta oraz 15-minutowej sesji odpowiedzi na pytania uczestników zadane w czasie prezentacji.

Gwarancja jakości merytorycznej

Zamów e-kurs bez stawki VAT dla placówek edukacyjnych!

Telefonicznie (22) 518 28 25 lub napisz e-mail: zamowienia@elerneo.pl.

HASŁO: OŚWIATA10

RABAT 10% do 31.07.2019


Jak przebiega webinar?

 1. Zarejestruj się na webinar. Link do webinaru prześlemy dzień przed wydarzeniem, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.
 2. Wysłuchaj 45 minutowej prezentacji eksperta. Jeśli masz pytania związane z omawianymi zagadnieniami – zadaj je za pośrednictwem czatu w czasie prelekcji.
 3. Poznaj odpowiedzi na pytania Twoje i innych uczestników webinarium. Przez 15 minut ekspert odpowie na pytania przesłane za pośrednictwem czatu.
 4. Odbierz certyfikat uczestnictwa w webinarium. Po zakończeniu spotkania certyfikat prześlemy na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

Webinarium ma na celu:

ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących oceniania uczniów,


zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego w zakresie oceniania, w tym także w okresie pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,


przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do przeprowadzenia procesu oceniania uczniów i słuchaczy zgodnie z prawem, szczególnie w obliczu zbliżającego się okresu klasyfikowania i promowania uczniów.

Zamów e-kurs bez stawki VAT dla placówek edukacyjnych!

Telefonicznie (22) 518 28 25 lub napisz e-mail: zamowienia@elerneo.pl.

HASŁO: OŚWIATA10

RABAT 10% do 31.07.2019


Zamów e-kurs bez stawki VAT dla placówek edukacyjnych!

Telefonicznie (22) 518 28 25 lub napisz e-mail: zamowienia@elerneo.pl.

Zakres webinarium:

Przyjmuje się, że im wyższy jest poziom wykształcenia i ogólnych umiejętności mieszkańców miasta, im większa różnorodność kulturowa i społeczna, im bardziej otwarta i kreatywna jest społeczność miejska, tym wyższy jest standard życia w mieście. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa edukacja, która zwiększa i wyrównuje szanse na rynku pracy.


Jak wykorzystać technologię informatyczną w budowaniu efektywnego systemu wspierającego szkoły, nauczycieli, uczniów? Dlaczego warto standaryzować rozwiązania technologiczne, aby jednocześnie wspierać indywidualizację nauczania? Czyli na co zwrócić uwagę budując systemowe rozwiązania dla edukacji.


W trakcie webinarium przedstawimy przykład projektu transformacji cyfrowej edukacji w Lublinie. Urząd Miasta wdrożył w ponad 100 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dedykowaną dla edukacji platformę Microsoft Office 365 zintegrowaną z dziennikiem elektronicznym firmy Vulcan, wspiera dyrektorów, nauczycieli i uczniów w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, tworzy modelowe Szkoły w Chmurze Microsoft. Porozmawiamy o tym, jak doświadczenia zebrane w trakcie zdalnej nauki wpłyną na rozwój i zmianę cyfrową szkół.

Dla kogo?

Dla osób reprezentujących Jednostki Samorządu Terytorialnego, które odpowiadają za edukację oraz cyfryzację oraz Dyrektorów Szkół

Agenda:

 • 5 min Transformacja cyfrowa edukacji na poziomie miasta i regionu – wprowadzenie prowadzącego
 • 10 min Transformacja cyfrowa edukacji w Lublinie • Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin
 • 10 min Szkoła w Chmurze Microsoft – dlaczego warto korzystać z technologii w szkole • Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • 10 min Projekty edukacyjne z Microsoft na poziomie miasta i regioniu • Agata Kapica, Industry Executive – Education, Microsoft Polska
 • 15 min Dyskusja z prelegentami
 • 10 min Pytania i odpowiedzi

Już teraz GRATIS dla wszystkich kursantów !


E-book: Placówki oświatowe w obliczu pandemii Koronawirusa.


O czym przeczytasz?

1. Nowa specustawa w sprawie koronawirusa – co oznacza dla dyrektora.

2. MEN zamyka szkoły na dwa tygodnie.

3. Czy koronawirus pozbawi nauczycieli wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

Jak poprawnie wypełniać dokumenty w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego?

Michał Kowalski

 • Konsultacje z innymi organami w toku oceny pracy
 • Karta oceny pracy
 • Odwołanie i odpowiedź na odwołanie od oceny pracy
 • Wypełnianie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Weryfikacja wniosku o podjęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu

Czas trwania: 100 minut,

Zawartość lekcji: praktyka - lekcja video, teoria - część opisowa, ćwiczenia, quiz, materiały w PDF po pobrania.

Warsztaty praktyczne

Anna Trochimiuk i Michał Kowalski

 • Studia przypadków na podstawie prawdziwych sytuacji z praktyki szkolnej
 • Formuła pytania i odpowiedzi ekspertów Prawa oświatowego
 • Quiz podsumowujący wiedzę

Czas trwania: 60 minut,

Zawartość lekcji: praktyka - lekcja video, quiz, materiały w PDF po pobrania.

Agnieszka Anusewicz

Adwokat / Starszy prawnik - Doradza oraz reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa HR, w szczególności w sprawach związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, mobbingiem i dyskryminacją oraz BHP w zakładach pracy, w tym wypadkami przy pracy. Wspiera pracodawców w trakcie postępowań wyjaśniających wszczętych w wyniku skarg pracowników z tytułu mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia dóbr osobistych. Wśród jej klientów są centra logistyczne, sklepy wielkopowierzchniowe i spółki z sektora FMCG i zrób to sam. Autorka wielu publikacji w zakresie prawa HR.

Wykładowca

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.

Prowadzący:

Grzegorz Hunicz:

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Informatyzacji. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Ekspert w dziedzinie standaryzacji technologii i procesów w informatyce. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, inspirator i realizator projektu integracji systemów w lubelskiej oświacie. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.

Prelegenci:

Anna Smolińska:

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, mgr inż., absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunkach: elektrotechnika oraz informatyka. Od 2011 r. Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, w Lublinie. Członek zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2014 – 2018 oraz 2018 – 2022. Autor i realizator wielu projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów FRSE: Comenius, Erasmus+. POW ER. Autor projektów realizowanych z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Na co dzień współpracuje z pracodawcami z Lubelszczyzny, nawiązuje współpracę międzynarodową z instytucjami zajmującymi sie szkolnictwem zawodowym w celu organizacji praktyk zagranicznych dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli w ramach kształcenia w zawodach technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Działa na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego branży elektrycznej i informatycznej. Inicjuje i wprowadza nowe kierunki kształcenia w kierowanej przez siebie placówce, np. technik programista w 2020 r. Współpracuje z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wojskową Akademią Techniczną.

Industry Executive – Education, Microsoft Polska - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Odpowiada za rynek edukacyjny w Polsce, w tym za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft. W 2019 roku znalazła się na Liście 100 osób wyróżnionych przez SPRUC (Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych) za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce.

Agata Kapica:

Webinar dostępny jest na przyjaznej platformie szkoleniowej

Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę wysyłany emailowo

Transmisja wykładu w czasie rzeczywistym z możliwością zadania pytania na czacie naszemu ekspertowi.

Gwarancja zawartości merytorycznej

Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu!

Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia covid-19

Zapisz się »
* Pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkowe

Akademia Wiedza i Praktyka

Kontakt do organizatora:

Email: szkolenia@wip.pl

Telefon: +48 224-294-340

Patronat:

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.