Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole

Bezpłatne e-Szkolenie dla LOGOPEDÓW

Zapisz się

PAKIET SZKOLENIOWY:

wykład + materiały dydaktyczne

Prowadząca szkolenie:

Alicja Melon

Celem webinarium jest omówienie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających realizacji zadań, jakie przed logopedami zatrudnionymi w przedszkolu lub szkole stawia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Proponowane rozwiązania wynikają z doświadczeń osobistych i zawodowych autorki, informacji uzyskanych od logopedów zatrudnionych w przedszkolach lub szkołach oraz wypowiedzi rodziców.

Grupa Wydawnicza Oświata serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online, pt.:

„ Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole”

  1. Przedstawienie zadań logopedy wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  2. Omówienie sposobu organizacji logopedycznych badań przesiewowych.
  3. Omówienie działań logopedy związanych z nawiązaniem współpracy z rodzicami w przebiegu terapii logopedycznej.
  4. Omówienie zakresu współpracy z nauczycielami.
  5. Standardy gabinetu logopedycznego.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:

Czas trwania

szkolenia: 60 minut

* Pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkoweWeź udział w szkoleniu

Link do strony z transmisją zostanie wysłany po potwierdzeniu zapisu!

Wybierz
Wybierz
Wybierz

Zapisz się

na szkolenie

29 grudnia 2018 r.

(sobota)

Zapisz się

na szkolenie

4 stycznia 2019 r.

(piątek)

Zapisz się

na szkolenie

10 stycznia 2019 r.

(czwartek)

Szkolenie będzie dostępne w tych dniach w godzinach 9.00 – 21.00

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.