Bezpłatny pakiet 3 e-booków!

Pobierz i dowiedz się, jak prawidłowo przechowywać i chronić dane w chmurze, jak chronić wizerunek oraz czy tylko dane osobowe podlegają ochronie?

Uzyskaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań:

pobierz pakiet e-booków »
  • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenia w chmurze?
  • Jakie są prawa poszkodowanego?
  • Komu musisz udostępniać dane z monitoringu?
  • Kiedy nie powinieneś udostępniać danych z monitoringu?
  • Czy można publikować wizerunek złodzieja?
  • Jakie dane trzeba chronić?
  • Jak rozumieć przepisy RODO w kontekście ochrony innych danych?
  • W jaki sposób organizować bezpieczeństwo informacji?

Nie ryzykuj wysoką karą i utratą wizerunku. Pobierz bezpłatny pakiet i zyskaj wiedzę.

X

TAK, chcę otrzymać bezpłatne ebookiWiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.: (22) 518 29 29,
e-mail: cok@wip.pl Numer NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.