Pomyłki w ogłoszeniach o zamówienie publiczne

Sprawdź, jak ich unikać!

Zamów teraz bezpłatnie »

Chcesz zabezpieczyć się przed kosztownymi konsekwencjami naruszenia przepisów?

Pobierz e-poradnik, w którym znajdziesz gotowe rozwiązania i wskazówki, jak uniknąć błędów podczas publikowania ogłoszeń!

„Nie myli się tylko ten, co nic nie robi” – każdemu zdarza się na własnej skórze doświadczyć prawdziwości tego powiedzenia. W ferworze zadań do wykonania, wciąż naglących terminów a przede wszystkim w ilości obowiązków – niejednokrotnie zapominamy o ważnej formalności bądź popełniamy pomyłkę w dokumencie.


Okazuje się, że sporo błędów zdarza się zamawiającym przy okazji publikacji ogłoszeń o zamówieniach oraz zmian do nich. Na szczęście, możesz się przed tym uchronić. Podpowiemy Ci, jak to zrobić!

Pobierz od ręki niezastąpioną pomoc

W unikaniu błędów przy publikowaniu ogłoszeń!

Pobierz teraz »

Teraz ZA DARMO dla Ciebie: Z tego powinien skorzystać każdy zamawiający!

Pamiętaj! Pomyłki, omyłki i błędy, jakie pojawiają się podczas publikacji ogłoszeń mogą zdecydować o sukcesie całego postępowania. Od nich zależy, czy otrzymasz ten produkt lub usługę, na których Ci zależy.


W tej publikacji znajdziesz gotowe odpowiedzi na pytania, które stawiają sobie chyba wszyscy zamawiający: czy należy unieważnić procedurę, gdy ogłoszenie o zamówieniu opublikowano tylko w BZP a nie na stronie www? Co zrobić, gdy zmieniono termin składania ofert, ale zapomniano poinformować o tym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE? Kiedy brak publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności trzeba uznać za naruszenie przepisów?


Po przeczytaniu e-poradnika poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania!

Z pomocą e-poradnika uchronisz się przed błędami, które grożą np. unieważnieniem postępowania lub znacznym jego wydłużeniem!

Wskazówki zawarte w e-poradniku pozwolą Ci sprawniej organizować przetargi w placówce, w której pracujesz!

I dodatkowo – w e-poradniku znajdziesz konkretne podpowiedzi np. kiedy należy opublikować ogłoszenie w bazie konkurencyjności oraz jak wypełniać ogłoszenie o zamówieniu

Dzięki tym poradom będziesz mógł szybciej i sprawniej organizować i ogłaszać przetargi na potrzebne Tobie i Twojej placówce produktu/usługi!

Nie musisz już zastanawiać się, jak dany przepis zastosować w praktyce

i która z możliwych interpretacji jest właściwa. Eksperci „Vademecum zamówień publicznych” zrobią to za Ciebie!

Zamów na 14-dniowy test »

W świetle Prawa zamówień publicznych takie postępowanie nie zostało wszczęte. Nie oznacza to jednak, że nic nie da się zrobić.

Czy można uratować postępowanie, jeśli ogłoszenie nie zostało zamieszczone na stronie zamawiającego?

Klaudyna Saja-Żwirkowska

prawnik, redaktor naczelny „Vademecum zamówień publicznych”

... jak najszybciej zamieścić ogłoszenie na stronie internetowej. Oprócz tego trzeba przedłużyć termin składania ofert tak, aby od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym, zachowany był przynajmniej minimalny termin określony w art. 43 ust. 1 ustawy Pzp.


Warto też zaznaczyć, że na sposób postępowania wpływ ma wartość przedmiotu zamówienia. W przypadku postępowań o wartości do 30 tys. euro nie ma obowiązku zamieszczania ogłoszeń w BZP, choć zamawiający może zrobić to dobrowolnie. W sytuacji takiego postępowania wszystkie wymogi opisane w ustawie Pzp zamawiający będzie stosował w zasadzie dobrowolnie. Jego działania natomiast nie będą wywierały takich skutków, jakie przewidział ustawodawca. Mimo to w takiej sytuacji również rekomenduje się przedłużenie terminu składania oferty, aby uniknąć zarzutu dyskryminowania wykonawców niekorzystających z Biuletynu Zamówień Publicznych.

W tej sytuacji, aby ograniczyć straty (choćby stracony czas!) należy...

Teraz, aby zamówić egzemplarz testowy

„Vademecum zamówień publicznych”, wystarczy jedno kliknięcie.

Zamów teraz »

Jakie treści znajdziesz w „Vademecum zamówień publicznych”?

Praktyczne porady najlepszych ekspertów m.in.:

 • termin związania ofertą
 • plan postępowań o udzielenie zamówień
 • niedopuszczalne zmiany umowy
 • prawo opcji przy robotach budowlanych
 • postępowania poniżej i powyżej progów
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 • ogłoszenia o zamówieniu i zmianie ogłoszenia
 • JEDZ i oświadczenia wykonawców
 • protokoły z posiedzenia komisji przetargowych
 • wezwania do wyjaśnień / uzupełnienia

Dokumentacja w zamówieniach publicznych m.in.:

 • planowane zmiany i projekty nowelizacji
 • omówienie orzeczeń KIO i sądów powszechnych

Zmiany przepisów i najnowsze orzecznictwo m.in.:

 • elektronizacja postępowań w 2018 r.
 • pozacenowe kryteria oceny ofert
 • rażąco niska cena
 • zamówienia na usługi społeczne

Kompleksowe omówienia wybranych zagadnień m.in.:

 • przetarg ograniczony i nieograniczony
 • zamówienia z wolnej ręki
 • licytacja elektroniczna i negocjacje

Analizy dotyczące poszczególnych trybów m.in.:

Profesjonalnie o Prawie zamówień publicznych

Nasi autorzy doskonale znają się na zamówieniach publicznych, więc wiedzą, że potrzebujesz konkretnych i praktycznych informacji. W najnowszym numerze przeczytasz m.in. o tym:

 • jak zmieniły się przepisy określające obowiązek informacyjny w przetargu;
 • jak wnosić gwarancję wadialną zgodną z obowiązkiem elektronicznej komunikacji;
 • czy można badać ceny jednostkowe w ofercie pod kątem rażąco niskiej ceny;
 • kiedy należy połączyć wartość zamówień i przeprowadzić procedurę według całej kwoty;
 • czym różnią się zamówienia sektorowe od klasycznych;
 • jak traktować zgłaszane przez wykonawcę doświadczenie, które zostało zdobyte w ramach konsorcjum.

Takie ujęcie poruszanych zagadnień to gwarancja, że swoje obowiązki wykonywać będziesz zawsze profesjonalnie i skutecznie. Dzięki „Vademecum zamówień publicznych” staniesz się autorytetem zarówno dla swoich współpracowników, jak i szefa!

Teraz, aby zamówić egzemplarz testowy

„Vademecum zamówień publicznych”, wystarczy jedno kliknięcie.

Zamów teraz »

Krótki test:

1. Ile kosztują błędy popełnione w czasie postępowania o zamówienie publiczne?

2. Ile kosztuje prenumerata „Vademecum zamówień publicznych”?

Nawet proste porównanie kosztów pokazuje jasno:


Błędy i pomyłki popełnione w czasie przetargów są wielokrotnie droższe niż zdobycie niezbędnej wiedzy z wyprzedzeniem. Chodzi zarówno o koszty finansowe, jak i stracony czas.


Co było wczoraj dozwolone, jutro może być zabronione. Rozwiązania działające przed kilkoma miesiącami, dziś niejednokrotnie nie gwarantują sukcesu! Dlatego osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi nie może zaniedbywać ciągłego doszkalania się. Jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy, jest obecny stan prawny i bieżące interpretacje! Tylko takie postępowanie gwarantuje Ci bezpieczeństwo.

Twoje doświadczenie liczy się tylko,

jeśli Twoja interpretacja przepisów jest trafna!

Prenumerując magazyn „Vademecum zamówień publicznych”, otrzymasz:

 • publikację wydrukowaną w formacie B5 o objętości 64 stron
 • cykliczne wydania co 3-4 tygodnie przygotowywane w oparciu o aktualne przepisy
 • rozwiązania praktycznych przykładów z możliwością natychmiastowego wykorzystania w swojej pracy
 • omówienie rzeczywistych, bieżących problemów przysyłanych do redakcji „Vademecum…”
 • analizę najnowszych orzeczeń KIO i ich interpretację
 • wzory dokumentów dostępne na stronie www

Teraz, aby zamówić egzemplarz testowy

„Vademecum zamówień publicznych”, wystarczy jedno kliknięcie.

Zamów teraz »

W magazynie znajdziesz wiele profesjonalnych porad dotyczących praktyki stosowania Prawa zamówień publicznych np.:

 • Czy zamawiający musi żądać dokumentów w procedurach podprogowych, jeśli wskazał to w siwz?
 • Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części i uniknąć zarzutów podczas kontroli?
 • Czy kwota na sfinansowanie zamówienia może być znacząco niższa niż jego wartość szacunkowa?
 • Jak właściwie ocenić możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy?
 • Czy można zmienić umowę zawartą w trybie z wolnej ręki, która była podpisana jeszcze przed ostatnią nowelizacją Pzp?
 • O czym nie można zapomnieć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na usługi społecznej?
 • Jak regulować kwestię wadium w podprogowych zamówieniach sektorowych?

Z magazynem „Vademecum zamówień publicznych” zyskasz komfort i bezpieczeństwo w swojej pracy. Pamiętaj, Twoich przełożonych raczej nie interesuje, jak zdobywasz wiedzę. Ich interesuje przede wszystkim:

 • czy postępowania, które prowadzisz, przebiegają prawidłowo?
 • czy nie popełniasz błędów, które skutkują utratą środków finansowych oraz przekroczeniem planowanych terminów?
 • czy oferta, która została wybrana, jest najlepsza i zgodna z interesem Twojej instytucji?

Jeśli Ci się to uda, z pewnością zyskasz spokój i uznanie. „Vademecum zamówień publicznych” pomoże Ci w tym!

Z poważaniem

Klaudyna Saja-Żwirkowska

Sprawdź, ile zyskasz zamawiając "Vademecum zamówień publicznych"

Egzemplarz zapoznawczy

„Vademecum zamówień publicznych

 • Bezpłatnie

87,99 zł

0 zł

e-Book

„Pomyłki w ogłoszeniach o zamówienie publiczne”

0 zł

 • Bezpłatnie

44 zł

Konsultacje e-mail

z ekspertem

0 zł

 • Bezpłatnie

60 zł

W ten sposób oszczędzasz aż 191,50zł!

Tak, chciałbym teraz wziąć udział w teście i otrzymać bezpłatny numer „Vademecum zamówień publicznych” na 14 dni, do sprawdzenia. Po złożeniu zamówienia otrzymam e-book „Pomyłki w ogłoszeniach o zamówienie publiczne”.

 • W ciągu 24 godzin od przyjęcia Twojego zamówienia, wysyłamy pocztą bezpłatny numer zapoznawczy. Powinien do Ciebie dotrzeć w ciągu 3-5 dni roboczych. Od momentu otrzymania przesyłki z bezpłatnym numerem zapoznawczym masz 14 dni na zapoznanie się z nim. Jeżeli zdecydujesz się na otrzymywanie płatnych numerów, nie musisz się z nami kontaktować. Po zakończeniu okresu próbnego będziesz otrzymywał kolejne, płatne numer na wskazany adres. W takim przypadku będzie wystawiana faktura, która obejmuje 3 kolejne numery – cena jednego numeru wynosi 69,99 zł netto, koszty pakowania i wysyłki to jednorazowa opłata za cały okres prenumeraty – 38,70 zł netto. Łączna wartość zamówienia wraz z kosztami pakowania i wysyłki wynosi 248,67 zł netto (268,57 zł brutto)
 • Jeśli będziesz chciał zrezygnować z dalszej prenumeraty lub przejść na inny okres prenumeraty, skontaktuj się w ciągu 14 dni od otrzymania bezpłatnego numeru z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29 lub e-mail: cok@wip.pl.
 • Jeśli zgłosisz rezygnację w ciągu pierwszych 14 dni, nie otrzymasz kolejnych numerów.