BESTSELLER wśród instytucji kultury

PRAWO i FINANSE

W KULTURZE

 • 156 stron o wartości 69,00 zł
 • rzetelna wiedza dla Instytucji kultury
 • plakat „50% koszty uzyskania przychodów w instytucjach kultury - najnowsze interpretacje podatkowe”

Dzięki wskazówkom zawartym w książce dowiesz się, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Sprawdź także, jak korygować powstałe błędy i jak rozliczać się z urzędem skarbowym.

książka „Polityka rachunkowości w kulturze. Odpowiedzi na 70 pytań Czytelników pisma Prawo i finanse w kulturze”

Do czego ma prawo, a czego nie może organizator w stosunku do dyrektora instytucji kultury?

Organizator – zwłaszcza będący jednostką samorządową lub państwową – nie powinien traktować instytucji kultury jako kolejnego urzędu, czy też jednostki podległej organizacyjnie i prawnie podmiotowi organizującemu instytucję kultury. To samo dotyczy dyrektora instytucji kultury. Wprawdzie zasadniczo jest on pracownikiem, ale zatrudnionym na podstawie powołania i kierującym jednoosobowo całą instytucją kultury.

Po powołaniu dyrektor niejako „usamodzielnia się” i staje się podmiotem „zewnętrznym” w stosunku do organizatora.

Należy bowiem pamiętać, że organizator jest tylko organem powołującym dyrektora, ale nie pełni bezpośrednio bieżących funkcji pracodawcy w stosunku do dyrektora, a dyrektor nie jest jego podwładnym służbowym.


Skorzystaj z praktycznego zestawienia „Jakich czynności nie powinien wykonywać organizator w stosunku do dyrektora”.


Dowiedz się m.in.:

 • Na czym polegają błędy w wydawaniu poleceń służbowych
 • Czy organizator może wydawać dyrektorowi polecenie odbycia podróży służbowej,
 • Czy organizator może wydać dyrektorowi zastępcę,
 • Jak się bronić przed nadmierną ingerencją organizatora.

Omijanie procedury zamówień publicznych jest najprostszą drogą do zwolnienia dyrektoray

Zamówienia publiczne są ważną częścią rzeczywistości każdego dyrektora instytucji kultury. Pomijanie postanowień ustawy Pzp może pociągnąć za sobą wiele negatywnych konsekwencji, w tym również zwolnienie. Dlatego też przed podpisaniem każdej z umów powinniśmy zbadać, czy postępowanie poprzedzające jej zawarcie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Za błędy odpowie bowiem bezpośrednio dyrektor instytucji kultury, a nie pracownik, który przygotował dokumenty. Za wszystkie wskazane powyżej czynności odpowiada kierownik zamawiającego (z wyjątkiem sytuacji, gdy powierzy przeprowadzenie postępowania innym osobom, o czym w dalszej części artykułu), który w przypadku naruszeń poniesie odpowiedzialność. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego można podzielić na trzy grupy:

Przedstawienie płatnikowi certyfikatu rezydencji wpływa na zakres jegoobowiązków nałożonych ustawami o podatku dochodowym. W praktyce pojawiają się wątpliwości, jak stosować tego typu dokumenty, np. jaka forma takiego dokumentu jest właściwa, jak ustalić aktualność certyfikatu rezydencji itd. Poznaj w jaki sposób podchodzi do tego fiskus i sądy administracyjne.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jestbowiem możliwe pod warunkiem udokumentowania do celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29ust. 2 ustawy o PIT).

Certyfikat rezydencji ma duże znaczenie dla płatników, ponieważ wyznacza sposób rozliczania nierezydentów z tytułu otrzymywanych przez nich świadczeń.

1) odpowiedzialność dyscyplinarną;

2) odpowiedzialność finansową – materialną;

3) odpowiedzialność karną.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie dla instytucji kultury

„Prawo i finanse w kulturze” to:

 • dokładnie omówione zmiany w prawie, przegląd wszystkich aktów prawnych w skrócie oraz najnowsze wyroki Sądu Najwyższego i interpretacje izb skarbowych,
 • informacje o współpracy organizatorów z dyrektorami oraz wskazówki, jak rozwiązywać potencjalne konflikty,
 • praktyczne porady, jak pozyskiwać dodatkowe fundusze na realizację projektów artystycznych – również unijnych, dokumentować wydatki i udzielać zamówień publicznych,
 • odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania pracowników, zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, bhp, finansów i zarządzania placówką kultury, podatku PIT, CIT i VAT i rozliczeń z ZUS,
 • gotowe wzory umów, pism i innych dokumentów przydatne dla jednostek kultury z możliwością pobrania i edycji.

W podziękowaniu za zamówienie pisma dostaniesz GRATIS:

plakat

„50% koszty uzyskania przychodów w instytucjach kultury - najnowsze interpretacje podatkowe”

To bezpieczna oferta, która nie kryje w sobie żadnych pułapek. Otrzymujesz zapoznawczy numer, wykorzystujesz zawarte w nim porady ekspertów i na spokojnie decydujesz, czy chcesz otrzymywać kolejne, już płatne numery. Masz na decyzję 14 dni. Zamówiony, zapoznawczy numer jest Twój, niezależnie od dalszych decyzji. Nie musisz niczego odsyłać.

Jeśli zdecydujesz się na prenumeratę publikacji, po opłaceniu faktury otrzymasz od nas kolejny, wartościowy prezent – książkę Polityka rachunkowości w kulturze. Odpowiedzi na 70 pytań Czytelników pisma Prawo i finanse w kulturze” o wartości 69,00 zł.

Jeśli pismo mnie zainteresuje (nie muszę wtedy nic robić) – za miesiąc otrzymuję kolejny numer, wraz z fakturą. Koszt jednego egzemplarza w prenumeracie półrocznej wynosi 39,00 zł netto plus opłata za wysyłkę 59,40 zł netto (62,37 zł brutto). Faktura obejmuje 6 wydań zwykłych publikacji oraz 2 wydania specjalne.


Jeśli zechcę zrezygnować z dalszej prenumeraty skontaktuję się z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Pierwszy, bezpłatny numer czasopisma „Prawo i finanse w kulturze” wraz z plakatem i mam 14 dni na podjęcie decyzji o prenumeracie.

Tak, zamawiam pierwszy bezpłatny egzemplarz publikacji „Prawo i finanse w kulturze”.

Jeśli chcesz zrezygnować z dalszej, już płatnej, prenumeraty, poinformuj o tym w ciągu tych 14 dni nasze Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Jeśli chcesz, aby nasz produkt był dalej do Ciebie przysyłany, nie musisz nas o tym informować.

Możesz bezpłatnie testować nasz produkt przez

14 dni.

Otrzymuję:

Zamawiam:

Dalsze kroki:

 • Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że pismo pomaga Ci w codziennej pracy, nic nie musisz robić. Zadbamy, by kolejne płatne numery dotarły do Ciebie na czas. Jeśli nie – po prostu poinformuj nas przez telefon, faks czy e-mail o rezygnacji z dalszej prenumeraty. Bez żadnych pytań, natychmiast ją anulujemy.
 • Wraz z bezpłatnym numerem testowym otrzymujesz plakat.
 • Przez cały okres prenumeraty możesz bezpłatnie korzystać z konsultacji z naszymi ekspertami – wystarczy, że wyślesz maila do redakcji.

Chcę otrzymywać informacje drogą elektroniczną i telefoniczną o dodatkowych promocjach, rabatach dotyczących produktów własnych WIP i partnerów WIP. Wiem, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.