BESTSELLER wśród instytucji kultury

PRAWO i FINANSE

W KULTURZE

Z BEZPŁATNYM numerem pisma otrzymasz dodatkowo plakat:

Rekrutacja w instytucjach kultury - praktyczne wskazówki dla dyrektora.

Dwa poważne zarzuty NIK wobec instytucji kultury

Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2018–2020 (I półrocze) zgodnie z prawem przyznawało dotacje instytucjom kultury, jednak nie zawsze w sposób przejrzysty. Udzielanie dotacji podmiotowych i celowych na finansowanie inwestycji dla wszystkich instytucji o znaczeniu ponaddzielnicowym odbywało się na podstawie jednolitych zasad


Brakowało natomiast uregulowań, określających zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań i programów oraz dokumentowania podejmowanych w tym zakresie decyzji. To sprawiło, że proces dotowania zadań i programów jest nieprzejrzysty i stwarza ryzyko uznaniowości w dysponowaniu środkami publicznymi.

 • przekraczanie wysokości kosztów ujętych w planach finansowych oraz
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzeń, premii i nagród dla kadry zarządzającej instytucjami z naruszeniem przepisów praw

W najnowszym numerze przeczytasz:

W piśmie Prawo i finanse w kulturze sprawdzisz, co do Prezydenta m.st. Warszawy wnioskuje NIK związku z ustaleniami kontroli oraz jak Twoja instytucja kultury może uniknąć podobnych zarzutów w razie ewentualnej kontroli.


Zwróć także uwagę, że od 6 września 2021 r. można składać skargi do PFRON na instytucje publiczne za brak dostępności. Osoba niepełnosprawna, kobieta w ciąży czy senior będą mogli kierować do instytucji kultury wnioski ws. zapewnienia dostępności, a do PFRON skargi na brak dostępności w podmiocie. Chodzi tu głównie o likwidowanie barier architektonicznych, cyfrowych czy komunikacyjnych. Może to oznaczać wysoką grzywnę dla instytucji.

Sprawdź, jak jej uniknąć.

 • W jaki sposób Polski Ład wpłynie na rozliczenia na listach płac – konkretne przykłady
 • Jakie zmiany czekają instytucje kultury w rozliczaniu składki zdrowotnej od 1 stycznia 2022 r.
 • Wrześniowy odpis na ZFŚS – jak obliczyć odpisy i przeciętne miesięczne zatrudnienie
 • Dokształcanie pracowników – wzór umowy, składki, podatek, odpowiedzi na pytania
 • W jaki sposób instytucja kultury skorzysta na współpracy ze studentami z zagranicy
 • Czy szkolenie pracowników na temat dostępności jest obowiązkoweKontrola ZUS – instrukcja, jak krok po kroku przygotować się do kontroli
 • Jakie czynności wykonywane przez pracownika instytucji kultury można wliczać do czasu pracy – wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2020 r.
 • Rekrutacja w instytucjach kultury: praktyczne wskazówki dla dyrektora

 • Projekcje filmowe – jaki zapis w księgach
 • Jakie działania instytucja kultury może finansować z dotacji podmiotowej
 • „Konwersja cyfrowa Domów Kultury” – jak rozliczyć dotację
 • Czy dyrektor może odmówić udostępnienia informacji publicznej
 • Jak rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych i w weekendy
 • Czy sprawozdania finansowe może podpisywać wójt lub burmistrz
 • Jak rozliczyć pobyt pracownika w szpitalu
 • Jakie są konsekwencje przerwania 14-dniowego urlopu wypoczynkowego zwolnieniem lekarskim
 • Kierowca spowodował kolizję – co z badaniami lekarskimi
 • Czy dyrektor może odmówić udostępnienia informacji publicznej
 • Sobowtór znanej wokalistyki jako gwiazda koncertu – o czym pamiętać, organizując taki koncert
 • Umowa na wykonanie koncertu – umowa o dzieło czy umowa zlecenia
 • Zastępcza służba wojskowa – co ze stażem pracy, urlopem wypoczynkowym i nagrodą jubileuszową
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – kto ma pierwszeństwo
 • Umowa o praktykę absolwencką – z kim można zawrzeć, co ze składami ZUS i PIT
 • Wynagrodzenie chorobowe – co ze składkami i zaliczką na podatek
 • Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskimJak rozliczać czas pracy dyrektora instytucji kultury

Z kolei instytucje kultury nie zawsze zgodnie z prawem wydawały i rozliczały otrzymane środki. We wszystkich 10 skontrolowanych placówkach NIK stwierdziła nieprawidłowości o różnym charakterze i skali. Najistotniejsze i najczęściej występujące to:

Odpowiedzi na pytania

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie dla instytucji kultury

„Prawo i finanse w kulturze” to:

 • dokładnie omówione zmiany w prawie, przegląd wszystkich aktów prawnych w skrócie oraz najnowsze wyroki Sądu Najwyższego i interpretacje izb skarbowych,
 • informacje o współpracy organizatorów z dyrektorami oraz wskazówki, jak rozwiązywać potencjalne konflikty,
 • praktyczne porady, jak pozyskiwać dodatkowe fundusze na realizację projektów artystycznych – również unijnych, dokumentować wydatki i udzielać zamówień publicznych,
 • odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania pracowników, zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, bhp, finansów i zarządzania placówką kultury, podatku PIT, CIT i VAT i rozliczeń z ZUS,
 • gotowe wzory umów, pism i innych dokumentów przydatne dla jednostek kultury z możliwością pobrania i edycji.

To bezpieczna oferta, która nie kryje w sobie żadnych pułapek. Otrzymujesz zapoznawczy numer, wykorzystujesz zawarte w nim porady ekspertów i na spokojnie decydujesz, czy chcesz otrzymywać kolejne, już płatne numery. Masz na decyzję 14 dni. Zamówiony, zapoznawczy numer jest Twój, niezależnie od dalszych decyzji. Nie musisz niczego odsyłać.


Jeśli zdecydujesz się na prenumeratę publikacji i opłacisz fakturę w terminie otrzymasz od nas książkę Polityka rachunkowości w instytucjach kultury, praktyczny Organizer oraz parasol Wittchen.

Publikacja „Polityka rachunkowości w instytucjach kultury” to odpowiedź na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania skomplikowanych zagadnień związanych z prowadzeniem instytucji kultury w czasie pandemii. Przystępny język oraz odpowiedzi na konkretne pytania dyrektorów i księgowych sprawiają, że ta pozycja jest niezwykle przydatna przy rozliczaniu wszelkich otrzymanych świadczeń finansowych.

Jeśli pismo mnie zainteresuje (nie muszę wtedy nic robić) – za miesiąc otrzymuję kolejny numer, wraz z fakturą. Koszt jednego egzemplarza w prenumeracie półrocznej wynosi 44,50 zł netto 48,06 zł brutto plus opłata za wysyłkę 59,40 zł netto (62,37 zł brutto). Faktura obejmuje 6 wydań zwykłych publikacji oraz 2 wydania specjalne. Łączna wartość zamówienia wraz z kosztami pakowania i wysyłki wynosi 415,40 zł netto (448,63 zł brutto).


Jeśli zechcę zrezygnować z dalszej prenumeraty skontaktuję się z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, www.formularze.wip.pl

Jeśli chcesz zrezygnować z dalszej, już płatnej, prenumeraty, poinformuj o tym w ciągu tych 14 dni nasze Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, www.formularze.wip.pl


Jeśli chcesz, aby nasz produkt był dalej do Ciebie przysyłany, nie musisz nas o tym informować.

Warunki zamówienia płatnej prenumeraty:

 • Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że pismo pomaga Ci w codziennej pracy, nic nie musisz robić. Zadbamy, by kolejne płatne numery dotarły do Ciebie na czas. Jeśli nie – po prostu poinformuj nas przez telefon, faks czy e-mail o rezygnacji z dalszej prenumeraty. Bez żadnych pytań, natychmiast ją anulujemy.
 • Przez cały okres prenumeraty możesz bezpłatnie korzystać z konsultacji z naszymi ekspertami – wystarczy, że wyślesz maila do redakcji.