BESTSELLER wśród instytucji kultury

PRAWO i FINANSE

W KULTURZE

Publikacja „Polityka rachunkowości w instytucjach kultury” to odpowiedź na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania skomplikowanych zagadnień związanych z prowadzeniem instytucji kultury w czasie pandemii. Przystępny język oraz odpowiedzi na konkretne pytania dyrektorów i księgowych sprawiają, że ta pozycja jest niezwykle przydatna przy rozliczaniu wszelkich otrzymanych świadczeń finansowych.

Zamów prenumeratę i odbierz prezent

Dokumentacja w instytucjach kultury – pobierz wzory pism, wniosków i formularzy

W piśmie Prawo i finanse w kulturze znajdziesz kilkadziesiąt wzorów formularzy i wniosków, które ułatwią Ci codzienne zarządzanie instytucją kultury. Na www.kultura.wip.pl pobierzesz: • Regulamin wynagradzania pracowników ośrodka kultury – wzór dokumentu z komentarzem
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Wzór Polityki prywatności biblioteki na portalu Facebook
 • Wzór regulaminu pracy na scenie i na estradzie
 • Przykładowa ankieta dla użytkowników badająca potrzeby kulturalne
 • Kontrola zarządcza - przykładowy kwestionariusz z pytaniami, dzięki którym kierownik jednostki, będzie mógł przeanalizować wybrane aspekty funkcjonowania instytucji
 • Decyzja w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej
 • RUD – zgłoszenie umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.
 • Oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
 • Odpowiedź na wniosek o realizację prawa do bycia zapomnianym – wniosek z częściową odmową oraz wniosek rozpatrzony pozytywnie

Brak celów i ryzyk związanych z pandemią COVID-19 zaplanowanych na 2020 rok jest czymś naturalnym, jednak brak takich celów i ryzyk zaplanowanych na 2021 rok jest już poważnym błędem. Dlatego też przeprowadzając samoocenę kontroli zarządczej za poprzedni rok, warto od razu wyciągnąć wnioski i zidentyfikować adekwatne cele i ryzyka, biorąc pod uwagę, że wiele czynników wskazuje na to, że pandemia będzie nam towarzyszyć również w 2021 roku.

Sprawdź wskazówki eksperta.

Ponadto od 1 kwietnia 2021 r. mają wejść w życie 3 zmiany w zasiłkach. W ramach dużej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowane są zmiany także innych ustaw m.in. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Część zmian w zasiłkach ma wejść w życie już od 1 kwietnia 2021 r., a niektóre od 1 stycznia 2022 r.


Sprawdź:

 • Kiedy przedawni się prawo do zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i świadczenia rehabilitacyjnego dla niektórych ubezpieczonych
 • Co zmieni się w zasiłkach macierzyńskich po śmierci pracodawcy
 • Co oznacza w praktyce, że na płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców zostanie nałożony obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • Co zmieni się w zasiłkach od 1 stycznia 2022 r.

Omijanie procedury zamówień publicznych jest najprostszą drogą do zwolnienia dyrektoray

Zamówienia publiczne są ważną częścią rzeczywistości każdego dyrektora instytucji kultury. Pomijanie postanowień ustawy Pzp może pociągnąć za sobą wiele negatywnych konsekwencji, w tym również zwolnienie. Dlatego też przed podpisaniem każdej z umów powinniśmy zbadać, czy postępowanie poprzedzające jej zawarcie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Za błędy odpowie bowiem bezpośrednio dyrektor instytucji kultury, a nie pracownik, który przygotował dokumenty. Za wszystkie wskazane powyżej czynności odpowiada kierownik zamawiającego (z wyjątkiem sytuacji, gdy powierzy przeprowadzenie postępowania innym osobom, o czym w dalszej części artykułu), który w przypadku naruszeń poniesie odpowiedzialność. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego można podzielić na trzy grupy:

Przedstawienie płatnikowi certyfikatu rezydencji wpływa na zakres jegoobowiązków nałożonych ustawami o podatku dochodowym. W praktyce pojawiają się wątpliwości, jak stosować tego typu dokumenty, np. jaka forma takiego dokumentu jest właściwa, jak ustalić aktualność certyfikatu rezydencji itd. Poznaj w jaki sposób podchodzi do tego fiskus i sądy administracyjne.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jestbowiem możliwe pod warunkiem udokumentowania do celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29ust. 2 ustawy o PIT).

Certyfikat rezydencji ma duże znaczenie dla płatników, ponieważ wyznacza sposób rozliczania nierezydentów z tytułu otrzymywanych przez nich świadczeń.

1) odpowiedzialność dyscyplinarną;

2) odpowiedzialność finansową – materialną;

3) odpowiedzialność karną.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie dla instytucji kultury

„Prawo i finanse w kulturze” to:

 • dokładnie omówione zmiany w prawie, przegląd wszystkich aktów prawnych w skrócie oraz najnowsze wyroki Sądu Najwyższego i interpretacje izb skarbowych,
 • informacje o współpracy organizatorów z dyrektorami oraz wskazówki, jak rozwiązywać potencjalne konflikty,
 • praktyczne porady, jak pozyskiwać dodatkowe fundusze na realizację projektów artystycznych – również unijnych, dokumentować wydatki i udzielać zamówień publicznych,
 • odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania pracowników, zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, bhp, finansów i zarządzania placówką kultury, podatku PIT, CIT i VAT i rozliczeń z ZUS,
 • gotowe wzory umów, pism i innych dokumentów przydatne dla jednostek kultury z możliwością pobrania i edycji.

W podziękowaniu za zamówienie pisma dostaniesz GRATIS:

plakat

„50% koszty uzyskania przychodów w instytucjach kultury - najnowsze interpretacje podatkowe”

To bezpieczna oferta, która nie kryje w sobie żadnych pułapek. Otrzymujesz zapoznawczy numer, wykorzystujesz zawarte w nim porady ekspertów i na spokojnie decydujesz, czy chcesz otrzymywać kolejne, już płatne numery. Masz na decyzję 14 dni. Zamówiony, zapoznawczy numer jest Twój, niezależnie od dalszych decyzji. Nie musisz niczego odsyłać.Jeśli zdecydujesz się na prenumeratę publikacji i opłacisz fakturę w terminie otrzymasz od nas książkę Polityka rachunkowości w instytucjach kultury, Kalendarz kadrowo-płacowy oraz praktyczny bawełniany szal.

Jeśli pismo mnie zainteresuje (nie muszę wtedy nic robić) – za miesiąc otrzymuję kolejny numer, wraz z fakturą. Koszt jednego egzemplarza w prenumeracie półrocznej wynosi 40,95 zł netto plus opłata za wysyłkę 59,40 zł netto (62,37 zł brutto). Faktura obejmuje 6 wydań zwykłych publikacji oraz 2 wydania specjalne. Łączna wartość zamówienia wraz z kosztami pakowania i wysyłki wynosi 387,00 zł netto (417,96 zł brutto).


Jeśli zechcę zrezygnować z dalszej prenumeraty skontaktuję się z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, www.formularze.wip.pl

Jeśli chcesz zrezygnować z dalszej, już płatnej, prenumeraty, poinformuj o tym w ciągu tych 14 dni nasze Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, www.formularze.wip.pl


Jeśli chcesz, aby nasz produkt był dalej do Ciebie przysyłany, nie musisz nas o tym informować.

Warunki zamówienia płatnej prenumeraty:

 • Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że pismo pomaga Ci w codziennej pracy, nic nie musisz robić. Zadbamy, by kolejne płatne numery dotarły do Ciebie na czas. Jeśli nie – po prostu poinformuj nas przez telefon, faks czy e-mail o rezygnacji z dalszej prenumeraty. Bez żadnych pytań, natychmiast ją anulujemy.
 • Przez cały okres prenumeraty możesz bezpłatnie korzystać z konsultacji z naszymi ekspertami – wystarczy, że wyślesz maila do redakcji.