10 zmian w prawie od nowego roku szkolnego 2020/2021

OŚWIATA

Raport specjalny

POBIERZ BEZPŁATNIE >>

Raport zawiera tabelę z opisem 10 obszarów zmian, które są opisane ze wskazaniem zmiany, podstawy prawnej oraz obszernego wyjaśnienia Eksperta. Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Dyrektorze,


Organizacja pracy szkoły w tak wyjątkowych warunkach jak epidemia jest całkowitą nowością dla dyrektorów szkół. Dlatego też przedstawiamy zmiany prawne w zakresie funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym 2020/2021. Raport zawiera tabelę z opisem 10 obszarów zmian, które są opisane ze wskazaniem zmiany, podstawy prawnej oraz obszernego wyjaśnienia Eksperta.


Ponadto raport zawiera część z wytycznymi MEN, MZ, GIS odnośnie organizacji zajęć w placówce oświatowej w czasie epidemii w zakresie:

- higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

- gastronomii

- organizacji pracy bursy, internatu

- Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy


Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista z zakresu prawa oświatowego

POBIERZ BEZPŁATNIE

Patronat merytoryczny

X

TAK, chcę otrzymać raport na e-mail
Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 27 22, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.