Jak przestrzegać prawa pacjenta do anonimowości w świetle RODO?

Czy w twojej placówce dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności osób trzecich, co jest naruszeniem nowych regulacji? Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić intymność pacjenta! Już teraz pobierz BEZPŁATNY poradnik z którym zrobisz to szybko i bezbłędnie


Pamiętaj, podanie numeru telefonu nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika. Na podany numer telefonu będzie wysłany tylko jeden bezpłatny SMS z kodem możliwiającym pobranie bezpłatnego raportu. Potwierdzenie numeru telefonu hasłem sms wymagane jest ze względów formalnych, jakie nakłada Regulamin.

Na podany przez Ciebie numer telefonu otrzymasz smsa z kodem weryfikacyjnym do pobrania ebooka

W podmiotach leczniczych często dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności osób trzecich, np. przez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji.

Osoby postronne słyszą imię i nazwisko rejestrowanego, jego PESEL, informację, na jakie badanie jest kierowany.


Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić intymność pacjenta - pobierz BEZPŁATNY poradnik.

Dzięki wskazówkom dowiesz się:

  • jakich zasad w zakresie danych osobowych powinien przestrzegać lekarz
  • jak rozumieć dane osobowe w świetle RODO
  • czy nazwisko to dane osobowe
  • jak postępować z listami pacjentów

Zapoznaj się z ważnymi dla właściciela, lekarza ale też całego personelu informacjami, aby bronić interesów placówki czy gabinetu

Nie zwlekaj!

Nie czekaj!

To wiedza kluczowa dla każdego lekarza.

Wpisz swój numer telefonu i pobierz darmowy ebook!


Pamiętaj, podanie numeru telefonu nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika. Na podany numer telefonu będzie wysłany tylko jeden bezpłatny SMS z kodem umożliwiającym pobranie bezpłatnego raportu. Potwierdzenie numeru telefonu hasłem sms wymagane jest ze względów formalnych, jakie nakłada Regulamin.

Na podany przez Ciebie numer telefonu otrzymasz smsa z kodem weryfikacyjnym do pobrania ebooka

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.