Sprawdzanie instalacji elektrycznych według aktualnych przepisów i Polskich Norm

Zapisz się

1 h 39 min

Czas trwania

Termin rozpoczęcia

w dowolnie wybranym momencie

dla każdej osoby zajmującej się pomiarami elektrycznymi oraz osób zlecających takie badania.

Poziom zaawansowania

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Ze szkolenia dowiesz się:

 • Akty prawne związane ze sprawdzaniem instalacji.
 • Zakres Polskiej Normy PN-HD 60364-6.
 • Zasady wykonywania sprawdzań instalacji.
 • Co zmieniła wersja PN-HD 60364-6 z 2016 r. opublikowana po polsku w 2019 r.
 • Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań.
 • Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.
 • Zakresy wykonywania sprawdzeń odbiorczych i sprawdzeń okresowych.
 • Oględziny jako pierwszy etap sprawdzania instalacji.
 • Dokładność wykonywania pomiarów.
 • Metody wykonywania prób.•Próby ciągłości elektrycznej.
 • Pomiar rezystancji izolacji.
 • Sprawdzanie ochrony za pomocą SELV, PELV.
 • Sprawdzanie ochrony realizowanej za pomocą separacji elektrycznej.
 • Sprawdzenie ochrony realizowanej przez oddzielenie obwodów. 
 • Próba wytrzymałości izolacji wykonywana podczas badań odbiorczych.
 • Sprawdzanie skuteczności ochrony w układach sieci TN, TT i IT.
 • Określanie maksymalnych czasów wyłączenia zasilania w układzie sieci TN. 
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych. 
 • Sprawdzanie instalacji odgromowej.
Zapisz się
 • Norma dotycząca ochrony odgromowej PN-EN 62305.
 • Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień.
 • Pomiar rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem miernika rezystancji pętli zwarcia.
 • Pomiar rezystancji uziemień metodą kompensacyjną.
 • Sprawdzanie ciągłości przewodów odprowadzających.
 • Pomiar rezystancji uziemień miernikami cęgowymi.
 • Metoda czteroprzewodowa.
 • Częstość przeglądów LPS.

Dlaczego warto skorzystać z naszego szkolenia?

Opinie zaufanych ekspertów

Elastyczny dostęp

do szkoleń - w dowolnym miejscu i czasie przez 24 h

Gwarancja zawartości merytorycznej

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie krok po kroku

Poznasz wymagania Polskich Norm dotyczących sprawdzeń instalacji elektrycznych.


Zaktualizujesz wiedzę na temat wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-6 oraz sprawdzeń instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN 62305.

Zapisz się na szkolenie

Wybierz swój pakiet

Wypełnij formularz:

Łącznie do zapłaty:

brutto

brutto

netto

netto

Cena kursu:

199 zł

(244.77 zł BRUTTO)

netto

Kup szkolenie

netto

Patronat medialny

Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. eLerneo.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.