Współpraca terapeuty integracji sensorycznej

z innymi specjalistami

Terapeuto!

Integracja sensoryczna to proces, w wyniku którego pojawia się właściwa reakcja organizmu na otaczające środowisko, z którego płyną bodźce do naszego mózgu (gdzie są rejestrowane, segregowane, rozpoznawane i łączone z pozostałymi).


Prawidłowy rozwój integracji sensorycznej stanowi bazę między innymi dla koordynacji ciała, ruchu, postawy, emocji czy uczenia się. W niektórych placówkach terapeuci (np. logopedzi, psychologowie, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci) zajmujący się tym samym dzieckiem mają możliwość wymiany spostrzeżeń, opracowania wspólnego planu pracy. Część osób prowadzi swój własny gabinet, wówczas współpraca z innymi specjalistami wymaga skontaktowania się z nimi w celu ustalenia możliwości współdziałania w ramach swoich zajęć.

POBIERZ BEZPŁATNIE »

Zapraszamy do zapoznania się z ebookiem dotyczącym współpracy Terapeuty SI z innymi specjalistami!

Patronat Merytoryczny

X

TAK, chcę otrzymać e-book na e-mail


Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.: (22) 518 29 29,
e-mail: cok@wip.pl Numer NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.