Poradnik Dyrektora szkoły
Co znajdziesz w raporcie?

  • Poradnik wszystko co trzeba wiedzieć o naliczaniu i wypłacie 13-stek
  • Opisy błędów w formie pytania i rzeczowej odpowiedzi z analizą
  • Wskazanie ważnych kwestii do realizacji dla Dyrektora

Raport specjalny
13 błędów, których musisz uniknąć wypłacając trzynastki za 2020 rok

POBIERAM bezpłatnie (w PDF) »

Do końca marca 2021 roku dyrektorzy szkół muszą ustalić uprawnienia pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., a także wyliczyć wysokość tych świadczeń i dokonać ich wypłaty.

Czy okres pandemii i zdalnego kształcenia pozostawi wpływ na przyznanie lub wysokość trzynastki za 2020 rok?

Sprawdź jak na ten coroczny obowiązek wpływa zawieszenie pracy szkół z powodu epidemii koronawirusa.

Patronat merytoryczny:

X

TAK, chcę otrzymać raport na e-mail

Z raportem zyskujesz dostęp do e-lettera „E-serwis oświatowy” z ważnymi newsami, poradami ekspertów
oraz z zaproszeniami na bezpłatne webinaria.


Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.: (22) 518 29 29,
e-mail: cok@wip.pl Numer NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.