2021 HR Master

ONLINE

23.02.2021

Konferencja zakończona

Zobacz Video

Akademia wiedza i praktyka zaprasza na konferencję

II Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online

24-25 marca 2021 - Udział w konferencji jest bezpłatny

O KONFERENCJI

2021 HR Master to ogólnopolskie wydarzenie adresowane do profesjonalistów związanych z branżą HR, rekruterów, osób odpowiedzialnych za EB, ekspertów w zakresie komunikacji, trenerów, Dyrektorów HR, HR Business Partnerów i HR Managerów. Udział w konferencji to doskonała okazja do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy o aktualne trendy HR.


COVID-19 przyniósł rewolucyjne zmiany dla liderów HR i ich działów. Obecna sytuacja ze względu na pandemię wymusza na działach HR wprowadzenie nowych modeli zarządzania zespołami, dużą cyfryzację oraz działanie w oparciu o nowe technologie. Od działów HR wymaga się teraz również dynamicznych i celnych reakcji.


Zapewniamy:

 • merytoryka na najwyższym poziomie
 • znakomici eksperci z różnych branż
 • certyfikat uczestnictwa
 • najnowsze trendy, techniki i narzędzia w komunikacji, które pomogą Twojej firmie budować efektywne zespoły pracowników i sprawnie nimi zarządzać
 • najnowsze pomysły, idee, projekty

PROGRAM

 • 09:00-09:10 Sesja inauguracyjna
 • 09:10-09:50 Wyzwania HR w dobie pandemii i po kryzysie
 • 09:50-10:00 Przerwa
 • 10:00-10:40 Jak kształtować politykę płacową firm w 2021 roku
 • 10:40-10:50 Przerwa
 • 10:50-11:30 Jakie benefity warto proponować pracownikom w 2021 roku
 • 11:30-11:40 Przerwa
 • 11:40-12:20 Jak wyjaśniać pracownikom najczęstsze wątpliwości związane z PPK, Wyzwania i szanse
 • 12:20-12:30 Przerwa
 • 12:30-13:10 Firmy będą w 2021 roku szukać nowych pracowników – jak zapobiegać odchodzeniu z firmy najlepszych naszych pracowników
 • 13:10-13:30 Przerwa
 • 13:30-14:10 Powrót z pracy zdalnej do zwykłego trybu pracy w biurze – jak na powrót stworzyć zgrany zespół
 • 14:10-14:20 Przerwa
 • 14:20-15:00 Jakie nowe umiejętności powinni nabyć menedżerowie po pandemii – jak przygotować dla nich pakiet szkoleń
 • 15:00-15:10 Przerwa
 • 15:10-15:50 Jak wykorzystać doświadczenia pandemii, aby wzmocnić pozycję swojej firmy pod względem zarządzania
 • 15:50-16:00 Zakończenie Konferencji

DZIEŃ I 17.11.2020 EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

10:00-10:10

SESJA INAUGURACYJNA

09:00-09:10 Przywitanie uczestników

09:10-09:50 Wyzwania HR w nowym roku

 • Sabina Stachurek – Dyrektor HR MAHLE Shared Services Poland Spółka z o.o.
 • Katarzyna Gospodarowicz – radca prawny/partner SDZLEGAL SCHINDHELM

10:00-10:40 Polityka płacowa w 2021 roku

 • Wojciech Witkowski - Manager Projektów Doradczych | Prezes Zarządu w MAP Sp. z o.o.

10:50-11:30 Benefity pracownicze w nowej rzeczywistości

 • Marlena Bielecka - Dyrektor HR SANHUA AWECO Appliance Systems
 • Aleksandra Kwarciak -HR Manager – Garmin Wrocław sp. z o.o.

11:40-12:20 Managerowie nowej rzeczywistości.

 • Jadwiga Miśtak – Kierownik ds. Projektów HR
 • Askaniusz Sawicki – Dyrektor HR RICOH Business Services Polska Sp. z o.o.

12:30-13:10 Funkcjonowanie programu PPK w firmach – benefity i wyzwania dla pracodawców

 • Mateusz Kozłowski - Ekspert Regionalny PPK spółki PFR Portal PPK
 • Joanna Ratusińska - Kierownik Działu Kadr, Płac i Szkoleń

13:20-14:00 Powrót z pracy zdalnej do biura – nowe wyzwania

 • Barbara Zając – Dyrektor HR AXA XL Catlin Services SE - Spółka Europejska
 • Barbara Zając – Dyrektor HR AXA XL Catlin Services SE - Spółka Europejska

14:10-14:50 Doskonalenie kompetencji manadżerów- jak zaplanować i przeprowadzić skuteczny program szkoleniowy

 • Agnieszka Paczkowska – Dyrektor ds. Personalnych na Polskę, Parker Hannifin

15:00-15:20 Programy talentowe i inny sposoby skutecznego zatrzymania liderów w firmie

 • Agata Sawicka - psycholog i psychoterapeuta
 • Joanna Michalska - praktyk i pasjonat HR

15:30-16:30 Budowanie wizerunku pracodawcy i zmiany sposobu zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej (Covid-19)

 • Dyskusja panelowa – Sabina Stachurek, Marlena Bielecka, Barbara Zając, Agnieszka Paczkowska, Wojciech Zając.

16:30-16:40 Zakończenie Konferencji

Materiały do pobrania

Pobierz prezentację
Pobierz prezentację

Doskonalenie kompetencji menedżerów

Polityka Płacowa w 2021 roku

DZIEŃ II 18.11.2020 TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W EDUKACJI

10:00-11:15

SZKOŁA W RZECZYWISTOŚCI 3.0

 • Konstruowanie i wdrażanie nowych treści edukacyjnych: scenariuszy zajęć, aplikacji opartych na nowoczesnych technologiach
 • Prosty sposób na zindywidualizowane podejście do ucznia
 • Nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Fundamentem nowoczesnej edukacji jest kształcenie umiejętności proinnowacyjnych, interdyscyplinarne projekty dla dzieci są doskonałym narzędziem, które może w tym pomóc
 • Kluczem do nowoczesnej edukacji są nauczyciele, dlatego bez wspierania nauczycieli i zmiany ich sposobu myślenia nowoczesne technologie są niewiele znaczącym gadżetem
 • Wykorzystanie modelu edukacji STEAM na regularnych lekcjach jest szansą na przedefiniowanie roli nauczyciela, uczniów i technologii w procesie kształcenia

12:30-12:40

Przerwa

14:10-14:20

Przerwa

15:00-15:10

Przerwa

11:20-12:50

SZKOŁA OTWARTA NA ZMIANY

 • Zmiany potrzebne szkole w czasach koronawirusa
 • Zmiany w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne

DZIEŃ III 19.11.2020 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

10:00-10:15

PRZYWITANIE

10:00-11:00

BEZPIECZNE DANE UCZNIA

 • Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
 • Zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

11:05-12:05

SZKOŁA A SAMORZĄD - JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ORGANEM PROWADZĄCYM

 • Finanse – jeden z głównych wyznaczników charakteru relacji między kierownikiem jednostki budżetowej, jaką jest szkoła, a władzami samorządowymi
 • Nadzór nad działalnością szkoły
 • Udział dyrektorów szkół w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki oświatowej samorządu

12:10-13:10

WDRAŻANIE PPK W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 • Geneza wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jako wstęp do dyskusji
 • Przygotowanie do wdrożenia PPK – najważniejsze kroki przed wyborem instytucji finansowej
 • Najważniejsze terminy obowiązujące placówki oświatowe w kontekście wdrożenia PPK
 • Jak wybrać instytucję finansową
 • Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Zasady naliczania wpłat do PPK

12:25-13:25

DOTACJE OŚWIATOWE POD LUPĄ RIO I SAMORZĄDÓW

 • Regionalne Izby Obrachunkowe podsumowały dochody i wydatki samorządów
 • Zmiany w zakresie dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

13:15-14:15

UCZEŃ CUDZOZIEMSKI W POLSKIEJ SZKOLE WYZWANIEM DLA SPOŁECZNOŚCI PRZYJMUJĄCEJ

 • Jak pracować z uczniem posługującym się tylko językiem obcym?
 • Jakie wyzwania stoją przed szkołą, do której zgłosi się uczeń z doświadczeniem migracji?
 • Gdzie (szukać) znaleźć pomoc?
 • Co zmienić i co ulepszyć, aby dać szansę na dobrą edukację/integrację?

PRELEGENCI

Katarzyna Gospodarowicz

Marlena Bielecka

Ola Kwarciak

Mateusz Kozłowski

Agnieszka Paczkowska

Jadwiga Miśtak

Joanna Michalska

Agata Sawicka

Sabina Stachurek

Askaniusz Sawicki

Wojciech Witkowski

Barbara Zając

Wojciech Zając

Agata Łuczyńska

Anna Kościelak

Tadeusz Kołacz

Małgorzata Nowicka

Andrzej Pieńkowski

Agnieszka Piskorz-Ryń

Manuela Pliżga-Jonarska

Bartłomiej Przybyciel

Klaudia Sitarz


Agata Saracyn

Elżbieta Rabenda

Anna Sokołowska


Patryk Wyczółkowski

Aleksandra Złocka-Siudy

Andrzej Suchenek

PARTNERZY

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w konferencji on-line:

Konferencja on-line jest bezpłatna.

Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji. Koniecznie potwierdź swój udział w konferencji, klikając w link z e-maila!

W ramach rejestracji zyskasz dostęp do:

 1. Materiałów konferencyjnych, które zostaną udostępnione na LP w dniu 23 lutego 2021 r.
 2. Paneli konferencji.

W dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.

Do 28 lutego 2021 r. otrzymasz certyfikat uczestnictwa w konferencji online, który będziesz mógł samodzielnie wydrukować.
* Pole oznaczone gwiazdką jest obowiązkowe

Formularz rejestracyjny

KONTAKT

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: konferencje@wip.pl