Pobierz bezpłatne e-wydanie i przeczytaj o:

  • szybkich i mocnych alternatywach dla Raspberry Pi
  • praktycznych technikach optymalizacji wydajności dysków SSD
  • zarządzaniu procesami i analizie czasów uruchamiania systemu dzięki sztuczkom z Systemd
  • tworzeniu środowiska wirtualnego z LXC
  • darmowej platformie wirtualizacyjnej o znakomitej wydajności i elastyczności
  • bazach SQLite na różnych urządzeniach
  • potężnym systemie plików Btrfs, który może zostać następcą Ext4
  • monitorowaniu plików dziennika
  • interesujących funkcjach nowoczesnych serwerów bazodanowych z SQL-em
  • HTTP/2 i obietnicy wyższej wydajności rozbudowanych witryn internetowych

Pamiętaj, podanie numeru telefonu nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika. Na podany numer telefonu będzie wysłany tylko jeden bezpłatny SMS z kodem umożliwiającym pobranie bezpłatnego wydania. Potwierdzenie numeru telefonu hasłem sms wymagane jest ze względów formalnych, jakie nakłada Regulamin.Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.: (22) 518 29 29,
e-mail: cok@wip.pl Numer NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.