ZAPISZ SIĘ

III. EDYCJA
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

IconIcon

dla zarządzających w ochronie zdrowia

ONLINE

16.02.2023 R.

Udział bezpłatny

DO WYDARZENIA POZOSTAŁO:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

O konferencji:

Portal SerwisZOZ to wiarygodne źródło informacji z zakresu ochrony zdrowia. Ułatwia kierownikom i menedżerom placówek medycznych zarządzać nimi i personelem, zgodnie z najnowszym rozporządzeniami oraz zmianami.


Podczas konferencji eksperci omówią najważniejsze zmiany w ochronie zdrowia – jak aktualna sytuacja wpływa na placówki medyczne i ich rozwój oraz z jakimi trudnościami będzie musiał zmierzyć się personel. Poprzednie edycje konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, organizujemy kolejną edycję Ogólnopolskiej konferencji dla zarządzających w ochronie zdrowia: Wyzwania menedżera ochrony zdrowia 2023.


Wiemy, że przygotowane wystąpienia rozwiążą problemy, z którymi trudzą się placówki medyczne oraz przygotują je do nadchodzących zmian.

Zapraszamy,

SerwisZOZ

Zapisz się

Korzyści

BEZPŁATNY UDZIAŁ

CERTYFIKAT

TRANSMISJA ONLINE

IconIconIcon

PANEL DYSKUSYJNY Z SESJĄ Q&A

Icon

właścicieli praktyk lekarskich

lekarzy

kadry zarządzającej placówkami medycznymi

pracowników ds. administracji

Przede wszystkim zapraszamy:

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które pracują w ochronie zdrowia lub są blisko związane z działaniami w tym zakresie.

Icon
Zapisz się
IconIconIconIcon

Do kogo skierowana jest konferencja

Agenda

*

9.00 - 9.40

Wykład: Reforma POZ w praktyce

9:40 - 9:55

Panel dyskusyjny - e-zdrowie 2023: Cyfryzacja i Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia

9:55-10:35

Przerwa

Wykład: Prawa pacjenta - jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pacjentów w razie ich naruszenia?

10:35-10:50

11:30-11:45

Przerwa

11:45-13:15

Przerwa

14:25-15:30

Wykład: ABC Dokumentacji medycznej – udostępnianie, przechowywanie, zabezpieczanie.

14:10-14:25

Przerwa

13:30-14:10

Wykład: Wynagradzanie personelu medycznego i niemedycznego w świetle orzecznictwa sądowego.

Przerwa

13:15-13:30

10:50-11:30

Wykład: Przegląd regulacji dotyczących prądu, ciepła i gazu dla podmiotów leczniczych.

mec. Marta Woś

mec. Marta Byzdra-Pawlak

Anna Gawrońska

mec. Katarzyna Fortak - Karasińska

mec. Natalia Zbrojewska

mec. Katarzyna Sikorska

mec. Ewelina Tylińska-Kałuża

mec. Aleksandra Macuga

Krzysztof Szmigielski

Paweł Kikosicki

Ryszard Olszanowski

Patryk Kuchta

Prelegenci

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska,radca prawna, partner FK Legal, ekspert w zakresie ochrony zdrowia. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym na rzecz podmiotów prowadzących działalność medyczną. Wspiera inwestorów, grupy medyczne oraz placówki medyczne w opracowaniu strategii rozwoju działalności. Prowadzi obsługę prawną współpracy z NFZ. Wdraża badania kliniczne w szpitalach i przychodniach. Jest wykładowcą i prelegentem podczas ogólnopolskich seminariów i konferencji dotyczących ochrony zdrowia.

Marta Byzdra-Pawlak

Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także sprawach za zakresu prawa pracy. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów leczniczych, jak również sporami sądowymi. Świadczy również pomoc prawną jako obrońca reprezentujący lekarzy przed organami dyscyplinarnymi izb lekarskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. Odbyła szereg szkoleń dotyczących skutecznego prowadzenia postępowań sądowych, jak również w zakresie prawa ochrony zdrowia. Autorka publikacji dotyczących wykonywania zawodu lekarza oraz z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych. Współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni od roku 2010, w tym jako radca prawny od roku 2013.

Practice Partner/Radca Prawny

Founding Partner/Radca Prawny

Marta Woś

Specjalizuje się w obszarze prawa medycznego. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z obsługą podmiotów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zawartych z nim umów o udzielanie świadczeń. Doradza placówkom przy transakcjach, w których kluczową rolę odgrywa przeniesienie pomiędzy podmiotami kontraktów z Funduszem oraz rozliczenie kontraktu na świadczenia zdrowotne. Prowadzi sprawy sądowe w zakresie odzyskiwania należności placówek medycznych od Funduszu. Współpracuje z Kancelarią Fortak&Karasiński Radcowie Prawni od 2016 roku.

Natalia Zbrojewska

Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego procesowego i materialnego, prawa gospodarczego, jak również prawa rodzinnego. Zajmuje się także sądową reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą tematyce błędu jako wady oświadczenia woli obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego. W 2018 roku ukończyła podyplomowe studia „Prawo Spółek Handlowych”. Współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni od roku 2022.

Lawyer /Adwokat

Senior Lawyer/Radca Prawny

Katarzyna Sikorska

Specjalizuje się w obszarze prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych finansowanych ze środków publicznych i prawa pracy. W Kancelarii zabezpiecza wewnętrzną obsługę bieżącą stałych Klientów oraz kompleksowo realizuje indywidualne zlecenia z zakresu swojej specjalizacji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje z Kancelarią Fortak&Karasiński Radcowie Prawni od 2018 roku.

dr Ewelina Tylińska-Kałuża

Senior Lawyer, Adwokat specjalizujący się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także w prawie egzekucyjnym. Klientom pomaga głównie w prowadzeniu spraw sądowych, w tym skomplikowanych. Wspiera podmioty lecznicze w bieżącej działalności oraz negocjacjach z kontrahentami. Jest autorką publikacji naukowych, np. „Współczesne tendencje w prawie ochrony konkurencji. Egzekwowanie prawa ochrony konkurencji i konsumentów – droga wyłącznie publiczna czy również prywatnoprawna?” [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, 2017 Wydawnictwo UMCS, „Granice rozszerzonej prawomocności materialnej wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone wpisanego do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone”, 2014 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. Współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni od roku 2012.

Senior Lawyer/Adwokat

Senior Lawyer/Radca Prawny

Aleksandra Macuga

Współpracuje z praktyką sporów sądowych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, w szczególności w postępowaniach cywilnych, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych oraz postępowaniach gospodarczych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje także uczestnictwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni współpracuje od 2015 r.

Anna Gawrońska

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność logistyka, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Redaktorka merytoryczna platformy E-zdrowie w praktyce. Uczestniczy w międzynarodowych projektach z zakresu standardów w e-zdrowiu (Antilope, epSOS, openMedicine, UNICOM) oraz w projektach krajowych z zakresu logistyki. Wspiera polskie szpitale w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych. Bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania w ochronie zdrowia. Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum e-Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz dostępnej w trybie open access książki „Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu”. Uczestniczka ponad 40 konferencji branżowych.

dr n. ekon., specjalność logistyka

Senior Lawyer/Radca Prawny

Krzysztof Szmigielski

Kierownik Sekcji Informatyki w Szpitalu Wolskim, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni w Warszawie. Specjalista baz danych, od 21 lat związany z informatyzacją jednostek służby zdrowia. Od 2008 roku Kierownik Sekcji Informatyki w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Brał udział we wdrażaniu 4 projektów unijnych związanych z informatyzacją szpitala. W swojej karierze zajmował się wdrażaniem i utrzymaniem systemów medycznych w Szpitalach w całej Polsce.Wykładowca i Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni w Warszawie. Entuzjasta rozwiązań Open Source.

Paweł Kikosicki

Dyrektor Centrum e-Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za informatyzację sektora ochrony zdrowia w Polsce. Poprzednio wieloletni pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. Od września 2020 r. pełnił w NFZ funkcję dyrektora Departamentu Obsługi Klientów.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie satysfakcją klienta (SGH), Zdrowie publiczne oraz Personal brandingu i public relations (Collegium Humanum). Ukończył też studia MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum).

W NFZ odpowiadał za m.in projekt Telefonicznej Informacji Pacjenta (800190590), wdrożenie infolinii Narodowego Programu Szczepień (989) oraz organizację stanowisk ds. profilaktyki i promocji zdrowia w salach obsługi oddziałów wojewódzkich NFZ. Koordynował też współpracę z organizacjami pacjentów w formie Forum Organizacji Pacjentów.

dr n. ekon., specjalność logistyka

Ryszard Olszanowski

W latach 1981 - 2012 dyrektor w kilku szpitalach. Wykładowca z zakresu polityki zdrowotnej i ekonomiki zdrowia. Autor wielu publikacji i projektów doradczych z tego zakresu. W latach 1990-2015 Konsultant i doradca komisji sejmowych i Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia. Współtwórca pierwszej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych aktów prawnych. W latach 2012-15 Członek Komitetu Sterującego projektem P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zastępca Kierownika projektu unijnego „KigMed.eu - Inkubator Innowacyjnych Technologii Dla e-Medycyny” w Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek założyciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej „STOMOZ” (1990 r.) i jego pierwszy Sekretarz Generalny.


Od roku 1991 do chwili obecnej w Zarządzie Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia. Aktualnie Prezes.


Od roku 2001 Wiceprzewodniczący a od 2021 Przewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.


Od 1995 do 2013 r. Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska


Od 2013 r. do chwili obecnej Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Patryk Kuchta

Group Data Privacy and Cybersecurity Governance Manager w Medicover zajmujący się zawodowo ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w szczególności w obszarze ochrony zdrowia. Ukończył z wyróżnieniem studia o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Obrony Narodowej ze specjalizacją Bezpieczeństwo Informacyjne. Nadzoruje poziom zgodności z prawem ochrony danych na poziomie Grupy Medicover, oraz kształtuje i definiuje grupowe wymagania dla ochrony danych. Członek grup roboczych: (1) odpowiedzialnej za wytyczne dotyczące zabezpieczeń i analizy ryzyka do Kodeksu Postępowania dla Sektora Medycznego zatwierdzonego przez PUODO, (2) opracowującej część Białej Księgi AI w Zdrowiu dotyczącej ochrony danych osobowych. Prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i prywatności.

Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska

Zapisz się

*Organizator ma prawo do zmiany kolejności prelekcji, tematów prelekcji oraz prelegentów.

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji dla zarządzających w ochronie zdrowia to spotkanie liderów branży medycznej.

Wydarzenie skierowane jest do: lekarzy, właścicieli praktyk lekarskich, pracowników ds. administracji oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Podczas konferencji eksperci omówią najważniejsze zmiany w ochronie zdrowia – jak aktualna sytuacja wpływa na placówki medyczne i ich rozwój oraz z jakimi trudnościami będzie musiał zmierzyć się personel.


Jeśli posiadasz know-how, narzędzia lub usługi mogące zaciekawić uczestników konferencji - nie powinieneś przegapić tego wydarzenia.

Łukasz Berko-Haas

kierownik zespołu reklamy

Internet, Konferencje, Prasa

Biuro Reklamy Wiedza i Praktyka


Telefon: +48 660404035

E-mail: LBerko@wip.pl

ORGANIZATOR

partner merytoryczny

Patroni medialni

Nie czekaj, zapisz się już teraz.

REJESTRACJA

Zapisz się na konferencję i weź udział w prelekcjach doświadczonych ekspertów!

KONTAKT

Monika Glegoła
Koordynator ds. konferencji

Telefon: 22 429 43 40

E-mail: mglegola@wip.pl

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.