29 ZMIAN W PRZEPISACH OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK

Dla dyrektora placówki oświatowej

POBIERZ BEZPŁATNIE

Raport specjalny

Dyrektorze,

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem specjalnym, który zawiera omówienie 29 zmian w oświacie. Opracowanie składa się z tabeli z podziałem na omówione zmiany, podstawę prawną oraz termin obowiązywania.

To praktyczne opracowanie przygotowała p.Małgorzata Celuch, ekspert prawa oświatowego, wieloletni wicedyrektor szkoły, autorka publikacji i narzędzi oświatowych.


Zapraszamy do lektury.

Patronat merytoryczny

X

TAK, chcę otrzymać raport na e-mail
Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 27 22, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.