Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz

wydawnictwo Wiedza i Praktyka

zapraszają na debatę:

Zapisz się »

bezpłatny udział

Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2022r.
godz. 10:00-12:00

O DEBACIE

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w szczególnych warunkach związanych z pandemią COVID-19 oraz nadzwyczajnego wzrostu cen i kosztów ich realizacji stwarza ogromne wyzwania nawet dla najbardziej doświadczonych uczestników rynku zamówień publicznych. Do tego dochodzą regulacje nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz specyficzne rozwiązania prawne kolejnych Tarcz Antykryzysowych, które wymusiła pandemia COVID-19.Zaproszeni do udziału w debacie przedstawiciele instytucji publicznych, zamawiających i wykonawców, eksperci i praktycy będą dyskutować o problemach związanych z dostosowaniem umów zawartych w reżimie zamówień publicznych do zmieniających się okoliczności.

Zgłoś swój udział »

PROGRAM DEBATY:

10:00 - 12:00

Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

 • problemy praktyczne w dokumentowaniu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wzrastającą inflacją na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście dochodzenia zwiększenia wynagrodzenia lub przedłużenia czasu na ukończenie                                                                                                    
 • możliwość wykorzystania klauzul przeglądowych oraz przepisów dotyczących zmian umowy ze względu na nieprzewidziane okoliczności i tzw. zmian bagatelnych                                                         
 • problemy z adekwatnością klauzul waloryzacyjnych wskazanych w SWZ (określoność i efektywność klauzuli waloryzacyjnej; limit dopuszczalnej waloryzacji, etc.)                                               
 • dopuszczalność umownej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach niezawierających klauzuli waloryzacyjnej w świetle przepisów prawa zamówień publicznych;     
 • praktyczne problemy w dochodzeniu zmiany (podwyższenia) wynagrodzenia w oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków – tzw. klauzula „rebus sic stantibus” (zakres odpowiedzialności wykonawcy w kontekście przewidywalności wzrostu cen i kosztów realizacji zamówienia – typowe ryzyko gospodarcze; pojęcie „rażącej straty”, etc.);                                         
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów realizacji zamówienia (dobre praktyki);                                
 • kwestia odpowiedzialności zamawiającego w świetle dyscypliny finansów publicznych za niezawarcie ugody w przypadku gdy skutki ugody są dla niego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego.
Zgłoś swój udział »

PRELEGENCI

Dariusz Renczyński

prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Naczelnik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Marcin Grabski

Mariusz Haładyj

Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych

Koordynator zespołu ds. zamówień publicznych w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju

Mariusz Ciosek

Aldona Kowalczyk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Anna Specht-Schampera

dr hab. Piotr Bogdanowicz

Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Jarosław Sroka

Ewa Wiktorowska

Członek Rady Zamówień Publicznych

Marek Orlik

Dyrektor działu prawnego Dragados/Polaqua

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ:

 • Merytoryka na najwyższym poziomie
 • Znakomici eksperci z różnych branż
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Najnowsze trendy, techniki i narzędzia w komunikacji, które pomogą Twojej firmie budować efektywne zespoły pracowników i sprawnie nimi zarządzać
 • Najnowsze pomysły, idee, projekty
 • Materiały do pobrania
Zgłoś swój udział »

PARTNERZY

Portal Ochrony Środowiska Portal Ochrony Środowiska Portal Ochrony Środowiska
Portal Ochrony Środowiska

ORGANIZATOR


Po zapisaniu się na bezpłatną debatę online otrzymasz mail z linkiem do potwierdzenia uczestnictwa.

Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu kliknij w link. Dopiero wtedy Twój udział zostanie zaakceptowany.

Zgłoś swój udział »

W dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.


Do 10 czerwca 2022 r. otrzymasz certyfikat uczestnictwa w konferencji online, który będziesz mógł samodzielnie wydrukować.

Warunki uczestnictwa

ZOBACZ DOSTĘPNE PAKIETY

Debata zacznie się za

Dni
Godzin
Minut
Sekund* Pole oznaczone gwiazdką jest obowiązkowe

Formularz rejestracyjny

KONTAKT

Monika Glegoła
Koordynator ds. konferencji

Telefon: 22 429 43 45

E-mail: mglegola@wip.pl